Voor wie

Organisator van een openbaar event mét een geluidsinstallatie in Hasselt.

Wat

Organiseer je een activiteit, fuif, muziekoptreden of feest – mét een geluidsinstallatie en openbaar toegankelijk voor iedereen? Vraag dan je muziekvergunning aan. Duid jouw geluidscategorie aan en volg de wettelijke verplichtingen:

 • Categorie 1 : achtergrondmuziek in een café
  max ≤ 85 dB(A) LAeq,15min
  • geen toestemming nodig van het stadsbestuur
  • geen meting en registratie van het geluidsvolume
 • Categorie 2 : kleine fuif, dansoptreden, live concert in een rustig genre
  85 dB(A) LAeq,15min < max ≤ 95 dB(A) LAeq,15min
  • toestemming nodig van het stadsbestuur
  • meting van het geluidsvolume (+ permanent zichtbaar via display voor enkel geluidsman)
  • geen registratie van het geluidsvolume
 • Categorie 3 : rockconcert of festival
  max ≤ 100 dB(A) LAeq,60min
  • toestemming nodig van het stadsbestuur
  • meting van het geluidsvolume (+ permanent zichtbaar via display voor enkel geluidsman)
  • registratie van het geluidsvolume en minstens een maand beschikbaar houden
  • bezoekers oordopjes aanbieden

Je hebt dus geen muziekvergunning nodig voor een privéfeest of een openbaar feest zonder geluidsinstallatie.

Tip: leen jouw geluidsmeter bij de dienst Leefmilieu.

Hoe aanvragen

Doe dit minstens 6 weken voor je activiteit plaatsvindt. Want je aanvraag wordt ter advies voorgelegd aan de stadsdiensten, de brandweer en de politie. Op basis van deze adviezen wordt je aanvraag wel of niet goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen.

Kostprijs

Gratis

Contact