Aanvraag standplaats op het openbaar domein (andere dan de markt) (ambulante handel)

Wat

Wil je niet op de wekelijkse markten maar op een andere plaats op het openbaar domein je producten verkopen? Bijvoorbeeld een kippenkraam, mobiele koffiebar, foodtruck ... Dan heb je een vergunning ambulante handel nodig. 

Voor wie

Op het ogenblik van je aanvraag moet je in het bezit zijn van een ‘machtiging ambulante handel als werkgever’ of leurkaart. Die vraag je aan bij één van de ondernemingsloketten in Hasselt.

Kostprijs

10 euro voor de eerste 6 meters en 1,5 euro per extra meter.
Elke begonnen meter wordt beschouwd als een volledige meter. 

Hoe aanvragen

Vraag je vergunning minimum 6 weken op voorhand aan via dit online aanvraagformulier vergunning ambulante handel of verstuur je aanvraag per aangetekend schrijven naar de dienst Economie.

Je vraag wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Bij een positieve beslissing, ontvang je een machtiging (vergunning) met vermelding wat, waar en wanneer je mag verkopen. Bij een negatieve beslissing wordt meegedeeld waarom je geen vergunning ontvangt. 

Jouw contactgevens
Ik vraag een vergunning ambulante handel voor:

De stad Hasselt zal de gegevens die ze van jou ontvangt enkel en alleen gebruiken in het kader van deze aanvraag en geeft ze alleen door aan derden als dat nodig is voor de afhandeling van je vraag. We bewaren ze niet langer dan nodig voor dit doeleinde. Meer informatie over hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens kan je terugvinden in de privacyverklaring

Contact