Volwassenen vanaf 18 jaar

tekenkunst

Volwassenen vanaf 18 jaar

3de graad | Richtingen

Beeldatelier voor volwassenen

Dit atelier kan een voorbereiding zijn van de ateliers in de 4de graad.

De oefeningen variëren dusdanig en resulteren in het ontdekken wat je na deze opleiding kan verwachten in de ateliers beeldhouwen en ruimtelijke kunsten, fotokunst, glasschilderkunst, beeldende en audiovisuele kunst, keramiek, schilderkunst, tekenkunst, levend model, grafisch ontwerp en illustratie of grafiekkunst.

Wat?
2 schooljaren – 4 lestijden per week

Waar?
Hasselt

Wie?
vanaf 18 jaar

Lestijden
Inschrijven

4de graad | Richtingen

Beeldende en audiovisuele kunsten

Dit atelier kan je zien als een verderzetting van de opleiding Beeldatelier in graad 3. Je kan verder werken met een breed gamma aan materialen en technieken, maar je krijgt ook de kans en de tijd om hiermee te kunnen experimenteren, om dieper op de materialen en technieken in te gaan, om grotere projecten te kunnen verwezenlijken en deze daardoor persoonlijker te kunnen invullen. Daarnaast kunnen ook leerlingen die uit een specifiek atelier komen, verder experimenteren met hun opgedane kennis.

Wat?
5 schooljaren – 8 lestijden per week
10 schooljaren – 4 lestijden per week

Waar?
Hasselt

Wie?
vanaf 18 jaar

Lestijden
Inschrijven 

volwassenen
beeldhouwen

Beeldhouwen en ruimtelijke kunst

In het atelier beeldhouwen en ruimtelijke kunst leer je vertrouwd worden met de taal van de drie-dimensionele vorm en de volumes. Je leert de beeldende taal kennen en hanteren in verschillende materies en technieken om uitdrukking te geven aan je persoonlijke visie. 

Wat?
5 schooljaren – 8 lestijden per week
10 schooljaren – 4 lestijden per week

Waar?
Hasselt

Wie?
vanaf 18 jaar

Lestijden
Inschrijven 

Fotokunst

Via praktische opdrachten leer je de theorie van de fotografie in onze afdeling fotokunst. In de aanvangsjaren gaan we samen met jou de elementaire natuurprincipes zoals textuur, ronding, diepte en licht ontdekken op een “fotografische” manier. “Leren zien” krijgt de meeste aandacht. Door het accent te leggen op het perfectioneren van techniek, o.a. belichting- en verlichtingstechnieken, negatiefproductie en afdruk, begeleiden we je naar een persoonlijke beeldtaal.

Wat?
5 schooljaren – 8 lestijden per week
10 schooljaren – 4 lestijden per week

Waar?
Hasselt

Wie?
vanaf 18 jaar

Lestijden
Inschrijven

fotokunst
Glas

Glasschilderkunst

In deze opleiding maak je kennis met de transparantie en het speelse van licht en kleur in glas om op een creatieve manier tot beelden in glas te komen. Glas is een vaste stof en één van de oudste materialen. Glasschilderen (brandschilderen) is kleur aanbrengen op glas en bij verhitting versmelt de verf met het glasoppervlak. Glaskunst is een onderdeel van de beeldende kunsten. Kunst is het kunnen, de vaardigheid, het scheppen van schoonheid. Dit alles kan leiden tot werken in glas in 2D en in 3D.

Wat?
5 schooljaren – 8 lestijden per week
10 schooljaren – 4 lestijden per week

Waar?
Hasselt

Wie?
vanaf 18 jaar

Lestijden
Inschrijven

Grafiekkunst

In dit atelier komen nagenoeg alle grafische technieken in beeld, waarbij het verleden en de toekomst hand in hand gaan en elkaar versterken. Zeefdruk, diepdruk(etsen), hoogdruk (lino- en houtsnede), vlakdruk (lithografie/ monotype) en digitale kunst vormen de ingrediënten van deze opleiding. Ook met alle actuele, non-toxische etstechnieken en de veelvuldige toepassingen van de fotografische druktechnieken zoals photopolymeer en solarplates maak je uitgebreid kennis.

Wat?
5 schooljaren – 8 lestijden per week

Waar?
Hasselt

Wie?
vanaf 18 jaar

Lestijden 
Inschrijven

Grafiekkunst
grafisch ontwerp en illustratie

Grafisch ontwerp en illustratie

In het atelier 'goei' maak je kennis met de basiselementen van het grafisch ontwerp en illustratie in zijn ruime betekenis: beeld, tekst, vorm en kleur. Je leert anders kijken naar beelden. Je leert ze kennen, beheersen en gebruiken in je ontwerpen. Je maakt kennis met typografie, kleur, grafische technieken, manuele technieken en gespecialiseerde computerprogramma’s. Niet alleen computerwerk maar ook verschillende analoge werkwijzen komen aan bod.

Wat?
5 schooljaren – 8 lestijden per week
10 schooljaren – 4 lestijden per week

Waar?
Hasselt

Wie?
vanaf 18 jaar

Lestijden
Inschrijven

Juweelontwerp/edelmetaal | NIEUW

In het atelier juweelontwerp/edelmetaal leer je door middel van de bewerking van de materie, vormgeving en experiment je ontwerpen om te zetten in juwelen. De eerste jaren ligt de nadruk vooral op de klassieke technieken van de juweelkunst maar we combineren dit graag met opdrachten rond alternatieve materialen (leer, plexi, hout, papier, keramiek, …). Je leert op deze manier de basic-skills maar ook alle aspecten van de juweelkunst: klassiek, modern, (on)draagbaar, experimenteel, tussen juweel en object, metaal en mixed materialen.

Wat?
5 schooljaren – 8 lestijden per week
10 schooljaren – 4 lestijden per week

Waar?
Hasselt

Wie?
vanaf 18 jaar

Lestijden
Inschrijven

knst_beeld_juweelkunst
Keramiek

Keramiek

Keramiek ontstaat door een creatief bespelen van de oerelementen aarde, water en vuur. Door het eerlijk bewerken van de grondstoffen en het experimenteren met de steeds evoluerende technische mogelijkheden, zal je als keramist-in-spe persoonlijke stijlkenmerken gaan ontwikkelen. Zo blijft keramiek, als een van de oudste kunstvormen, toch steeds verrassend actueel.

Wat?
5 schooljaren – 8 lestijden per week
10 schooljaren – 4 lestijden per week

Waar?
Hasselt

Wie?
vanaf 18 jaar

Lestijden
Inschrijven

Levend model

In het atelier ‘Levend Model’ benader je de menselijk figuur thematisch vanuit verschillende media. Je gebruikt de menselijke figuur als uitgangspunt. Het lichaam als inspiratiebron biedt een waaier aan mogelijkheden en uitdrukkingsvormen. Het atelier is niet gebonden aan één techniek.

Wat?
10 schooljaren – 4 lestijden per week

Waar?
Hasselt

Wie?
vanaf 18 jaar

Lestijden
Inschrijven

levend model
tekenen

Tekenkunst

Tekenen is vormend. Het leert je oog te hebben voor de dingen die je omringen. Door de praktijk van het tekenen ga je de vormen anders en beter ervaren. Je ontwikkelt je tactiel gevoel, het gevoel voor volumen, ruimtelijkheid en tastbaarheid. Via het tekenen kom je tot een intensere beleving van de werkelijkheid. Ook de ontwikkeling van “het zien” speelt hierin een belangrijke rol. Vanuit dat zien en vanuit de werkelijkheid kan je als tekenaar ook komen tot abstracties of herleidingen van de bestaande vormen.

Wat?
5 schooljaren – 8 lestijden per week
10 schooljaren – 4 lestijden per week

Waar?
Hasselt

Wie?
vanaf 18 jaar

Lestijden
Inschrijven

Schilderkunst

Met enkele eenvoudige middelen zoals verf, penselen en een drager opent zich een wereld van verbeelding, creativiteit en expressie met onbeperkte mogelijkheden: de schilderkunst. Schepping ontstaat in de aanvangsfase terwijl je tastend, onderzoekend en corrigerend bezig bent in praktische oefeningen. Gaande van eenvoudige volumes tot de menselijke figuur, via vrije interpretaties en begeleiding in een persoonlijke visie in een latere fase.

Wat?
5 schooljaren – 8 lestijden per week
10 schooljaren – 4 lestijden per week

Waar?
Hasselt

Wie?
vanaf 18 jaar

Lestijden
Inschrijven

schilderen

Projectatelier | NIEUW

 

Heb je een uitgesproken vraag naar projectwerking? Wil je kunnen werken aan een persoonlijk artistiek project? Het projectatelier biedt je, indien je al een bepaalde optie in de vingers hebt, de ruimte en instrumenten om je eigen werk op een zelfstandige manier te ontleden, evalueren en bij te sturen.

Projectatelier focus Grafiekkunst

Je vertrekt vanuit je eigen beeldentaal die je tijdens je vorige opleiding(-en) als kunstenaar hebt verworven om je project of onderzoek uit te werken. Dit kan een horizontale en verticale verbreding zijn van het reeds bestaande oeuvre of een geheel nieuw concept.

Deze opleiding is enkel toegankelijk indien je een volwaardige opleiding grafiekkunst achter de rug hebt. Je beschikt over een uitgebreide kennis van alle grafische technieken en kunt zelfstandig werken. Naast het voorleggen van een portfolio moet je als kandidaat leerling je keuze, zowel inhoudelijk als technisch, motiveren tijdens een intakegesprek met de docent.

Projectatelier focus Beeldhouwen en ruimtelijke kunst

Kies je voor dit projectatelier met de focus op beeldhouwen en ruimtelijke kunst? Dan moet je binnen deze optie het analytische proces afgerond hebben én het werken met de driedimensionale beeldtaal in de vingers hebben. We geven je een open ruimte en reiken instrumenten aan om je eigen werk op een zelfstandige manier te kunnen ontleden, evalueren, bij te sturen en te contextualiseren.

In dit atelier is praten over en kijken naar kunst essentieel. Via het kunstbeschouwelijke wordt er een kader gevormd om inzicht te krijgen in je eigen beeldtaal en in de hedendaagse kunst.

Ook hier moet je naast het voorleggen van een portfolio je als kandidaat leerling je keuze, zowel inhoudelijk als technisch, motiveren tijdens een intakegesprek met de docent.

 

Wat?
10 schooljaren – 4 lestijden per week

Waar?
Hasselt

Wie?
vanaf 18 jaar

Lestijden
Inschrijven

Specialisatie

Specialisatie

In de Specialisatie wordt dieper ingegaan op de expressieve communicatie. Je wordt vooral inhoudelijk en vanuit het procesmatige gestimuleerd om verder te onderzoeken, uit te voeren, kritisch te reflecteren, te presenteren en in dialoog te gaan met jezelf, de anderen en de kunstactualiteit. Specialisatie kan je volgen in de ateliers beeldhouwen en ruimtelijke kunst, fotokunst, grafisch ontwerp en illustratie, grafiekkunst, glasschilderkunst, keramiek, tekenkunst en schilderkunst.

Wat?
2 schooljaren – 8 lestijden per week

Waar?
Hasselt

Wie?
vanaf 18 jaar

Lestijden
Inschrijven

Beeldende en audiovisuele cultuur

Beeldende en audiovisuele cultuur

De lessen kunstgeschiedenis willen je onderdompelen in de geschiedenis van de kunstwereld. De nadruk ligt op het kijken naar en spreken over kunst, over dat wat je ziet, hoort, voelt, beleeft enz. De historische tijdlijn biedt hierin een houvast, maar bepaalt niet de inhoudelijke structuur van de lessen. De lessen worden benaderd vanuit een thematische invalshoek. De vrouw in de kunst, het naakt in de kunst, het portret, (politieke) machtspatronen in de kunst enz. zijn hiervan enkele voorbeelden.

Wat?
3 schooljaren – 2 lestijden per week

Waar?
Hasselt

Wie?
vanaf 16 jaar

Lestijden
Inschrijven

kunstgeschiedenis