Muziek

podium banner

Muziek

muziek op maat

Op onze school hebben we een brede preventieve basiszorg voor alle leerlingen. Basiszorg is de begeleiding dat elke leerling krijgt en door elke leerkracht wordt gegeven. Het is wat alle leerlingen nodig hebben om zich te kunnen ontplooien en gebruik te maken van hun talenten en mogelijkheden. Soms is de behoefte van de leerling groter dan wat in de basiszorg wordt aangeboden. In overleg met leerling, ouders en zorgcoördinator, worden afspraken gemaakt op maat van de leerling met specifieke onderwijsbehoeften. Afhankelijk van de situatie kan dit gaan van extra ondersteuning tot een individueel aangepast traject (IAC).

Neem contact met ons op!

hobo