Nieuws

Yesmobiel Virga Jessefeesten

Neem deel aan de Virga Jessefeesten

Tien maanden nog. Dan houden de Virga Jessefeesten onze stad weer helemaal in de ban, zoals ze dat eens om de zeven jaar doen. Naast de religieuze beleving – de ommegang zelf – staat ontmoeting centraal, van 6 tot 20 augustus 2017! Wil je er graag deel van uit maken? Zeg dan nu al ‘ja’, of beter ‘Virga Yes!’. Dat kan onder andere in de #VirgaYesMobiel.
stroomstad Hasselt

Groepsaankoop groene stroom

Het Hasselts stadsbestuur organiseert een groepsaankoop Belgische groene stroom en gas voor alle Hasselaren. Hoe meer Hasselaren zich inschrijven voor 31 oktober, hoe scherper het aanbod. Doe je mee?
Kermis

Hasselt Kermis

Van 17 tot 25 september is het Hasselt Kermis op en rond het Kolonel Dusartplein. Met op zaterdag 17 september om 21 uur het vuurwerk aan de kanaalkom. Bekijk hier de verkeersomleidingen en het weekprogramma.
Onthaalouder in Hasselt

Steun voor onthaalouders

Om ervoor te zorgen dat er genoeg opvangplekken voor kinderen beschikbaar zijn, investeert het stadsbestuur extra in onthaalouders. Via een nieuw subsidiereglement wil het voor 200 extra plaatsen zorgen bij Hasseltse onthaalouders.
stadspark Kunstlaan

Inzage kennisgeving Project-MER: ondergrondse parking ter hoogte van de Kunstlaan- Stadspark

In een milieueffectrapport of MER gebeurt onderzoek naar de mogelijke milieueffecten van een plan of een project. Dit onderzoek gebeurt vóór de vergunningsprocedures. Zo kunnen schadelijke activiteiten in een vroeg stadium gedetecteerd en bijgestuurd worden. Een eerste fase van een MER-procedure is de opmaak van de ‘Kennisgeving’. Hierin wordt aangegeven op welke manier het effectenonderzoek in het MER zal gebeuren. Deze kennisgeving ligt ter inzage van 16 augustus tot 14 september 2016 bij de dienst Leefmilieu of kan je hier online bekijken.

Pagina's