Nieuws

zuiddag

Zuiddag in Hasselt

Op 20 oktober is het Zuiddag in Vlaanderen en Brussel! Op die dag gaan 15 tot 20-jarigen niet naar school maar werken ze één dag voor het goede doel.
Yesmobiel Virga Jessefeesten

Neem deel aan de Virga Jessefeesten

In augustus houden de Virga Jessefeesten onze stad weer helemaal in de ban, zoals ze dat eens om de zeven jaar doen. Naast de religieuze beleving – de ommegang zelf – staat ontmoeting centraal, van 6 tot 20 augustus 2017! Wil je er graag deel van uit maken? Zeg dan nu al ‘ja’, of beter ‘Virga Yes!’. Dat kan onder andere in de #VirgaYesMobiel.
Onthaalouder in Hasselt

Steun voor onthaalouders

Om ervoor te zorgen dat er genoeg opvangplekken voor kinderen beschikbaar zijn, investeert het stadsbestuur extra in onthaalouders. Via een nieuw subsidiereglement wil het voor 200 extra plaatsen zorgen bij Hasseltse onthaalouders.
stadspark Kunstlaan

Inzage kennisgeving Project-MER: ondergrondse parking ter hoogte van de Kunstlaan- Stadspark

In een milieueffectrapport of MER gebeurt onderzoek naar de mogelijke milieueffecten van een plan of een project. Dit onderzoek gebeurt vóór de vergunningsprocedures. Zo kunnen schadelijke activiteiten in een vroeg stadium gedetecteerd en bijgestuurd worden. Een eerste fase van een MER-procedure is de opmaak van de ‘Kennisgeving’. Hierin wordt aangegeven op welke manier het effectenonderzoek in het MER zal gebeuren. Deze kennisgeving ligt ter inzage van 16 augustus tot 14 september 2016 bij de dienst Leefmilieu of kan je hier online bekijken.

Eerste schetsontwerp Kapermolenpark in opmaak

In 2017 gaat Stad Hasselt het Kapermolenpark heraanleg. Maar hoe moet het nieuwe park er dan uitzien? Via het online participatieplatform 'Co-creëer Kapermolen’ werden hiervoor de afgelopen weken ideeën verzameld en maakten we over aan Burolandschap die nu een eerste schetsontwerp maakt. Dit willen we nadien via ons online participatieplatform voorleggen aan al wie het Kapermolenpark een warm hart toedraagt. Op basis van de feedback die we dan ontvangen, sturen we het schetsontwerp bij.

Pagina's