Nieuws

Kleine Ring

Nieuw parkeerbeleid

Een parkeerplek zoeken. Het is een banale handeling waar je veel tijd mee kan verliezen. Zeker wanneer je binnen de Grote Ring woont. Om daar een mouw aan te passen, treedt vanaf 2 januari een nieuw parkeerreglement in voege in onze stad. Concreet komt het erop neer dat het gebied ‘betalend parkeren’ uitgebreid wordt naar de straten net buiten de Kleine Ring en dat ook enkele bovengrondse parkings betalend worden. Zo komen er meer plaatsen vrij voor bewoners.
Paplou

Hip Hasselt in 48 uur

Chillen, partyen, loungen, shop till you drop... En dat twee dagen lang. Koop je voordelenkaart voor 19,5 euro en krijg in ruil tal van deals en kortingen. Speciaal voor hip volk!

Sporthal Kermt wordt verbouwd

De oude sporthal van Kermt op Ten Hove wordt omgevormd tot turnzaal. In deze zaal krijgen de leerlingen van de stedelijke basisschool opnieuw een eigen sportplek. Ook lokale verenigingen kunnen er na de schooluren terecht. De verbouwing start eind 2016, zodat in het najaar van 2017 de nieuwe turnzaal gebruiksklaar is.
Yesmobiel Virga Jessefeesten

Neem deel aan de Virga Jessefeesten

In augustus houden de Virga Jessefeesten onze stad weer helemaal in de ban, zoals ze dat eens om de zeven jaar doen. Naast de religieuze beleving – de ommegang zelf – staat ontmoeting centraal, van 6 tot 20 augustus 2017! Wil je er graag deel van uit maken? Zeg dan nu al ‘ja’, of beter ‘Virga Yes!’. Dat kan onder andere in de #VirgaYesMobiel.
Onthaalouder in Hasselt

Steun voor onthaalouders

Om ervoor te zorgen dat er genoeg opvangplekken voor kinderen beschikbaar zijn, investeert het stadsbestuur extra in onthaalouders. Via een nieuw subsidiereglement wil het voor 200 extra plaatsen zorgen bij Hasseltse onthaalouders.
stadspark Kunstlaan

Inzage kennisgeving Project-MER: ondergrondse parking ter hoogte van de Kunstlaan- Stadspark

In een milieueffectrapport of MER gebeurt onderzoek naar de mogelijke milieueffecten van een plan of een project. Dit onderzoek gebeurt vóór de vergunningsprocedures. Zo kunnen schadelijke activiteiten in een vroeg stadium gedetecteerd en bijgestuurd worden. Een eerste fase van een MER-procedure is de opmaak van de ‘Kennisgeving’. Hierin wordt aangegeven op welke manier het effectenonderzoek in het MER zal gebeuren. Deze kennisgeving ligt ter inzage van 16 augustus tot 14 september 2016 bij de dienst Leefmilieu of kan je hier online bekijken.

Eerste schetsontwerp Kapermolenpark in opmaak

In 2017 gaat Stad Hasselt het Kapermolenpark heraanleg. Maar hoe moet het nieuwe park er dan uitzien? Via het online participatieplatform 'Co-creëer Kapermolen’ werden hiervoor de afgelopen weken ideeën verzameld en maakten we over aan Burolandschap die nu een eerste schetsontwerp maakt. Dit willen we nadien via ons online participatieplatform voorleggen aan al wie het Kapermolenpark een warm hart toedraagt. Op basis van de feedback die we dan ontvangen, sturen we het schetsontwerp bij.

Pagina's