Laatste wilsbeschikking: begrafenis of crematie

Wat

Bepaal zelf wat er met je lichaam gebeurt na je overlijden. Leg die keuze vast in je laatste wilsbeschikking:

  • begrafenis of crematie
  • de levensbeschouwing waarin je eventuele uitvaartplechtigheid past
  • afspraken in je uitvaartcontract, als je dat vooraf afsluit

De Stad Hasselt controleert of je een laatste wilsbeschikking registreerde en laat je nabestaanden die wens respecteren.

Hoe aanvragen

Vervolledig en onderteken het formulier laatste wilsbeschikking. Maak een afspraak en kom het persoonlijk afgeven bij de dienst Bevolking of we vullen het samen in. De ambtenaar registreert al jouw gegevens in het bevolkingsregister. Heb je een uitvaartcontract? Neem dit dan ook mee. Om je laatste wilsbeschikking aan te passen, doe je een nieuwe aanvraag bij de dienst Bevolking.

Kostprijs

Gratis

Contact