Wilsverklaring euthanasie

Wat

In dit document verklaar je wat er moet gebeuren, als je niet meer in staat bent om je wil duidelijk kenbaar te maken, bijvoorbeeld door een onomkeerbare coma. Weiger je dan medische zorgen en wil je een specifiek levenseinde? Maak er nu werk van, zodat iedereen op dat moment weet hoe jij erover denkt.

Procedure

  1. Download het formulier wilsverklaring euthanasie of haal het af bij de dienst Bevolking.
  2. Vervolledig en onderteken de aanvraag met twee meerderjarige getuigen – minstens een van hen is geen bloed- of aanverwant. Wil je meer uitleg of hulp bij het invullen van het formulier? Je kan terecht bij het huisvandeMens. Maak een afspraak en kom – persoonlijk of via iemand die een volmacht heeft – met het document naar de dienst Bevolking. De ambtenaar registreert je gegevens en stuurt ze naar het ministerie van Volksgezondheid.
  3. De geldigheid hangt af van de datum van verklaring:
    • Verklaringen gedateerd vanaf 2 april 2020 blijven onbeperkt geldig.
    • Verklaringen gedateerd tot en met 1 april 2020 blijven slechts geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van verklaring. Je kan verklaringen met beperkte geldigheid altijd omzetten naar een nieuwe verklaring van onbeperkte duur. De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken

Meebrengen

  • Formulier wilsverklaring
  • eID van de aanvrager
  • Komt een volmachthebber je verklaring afgeven? eID van de volmachthebber en een doktersattest als bewijs dat je zelf niet kan langskomen voor de registratie.

Kostprijs

Gratis

Contact