Wilsverklaring euthanasie

Wat

In dit document verklaar je wat er moet gebeuren, als je niet meer in staat bent om je wil duidelijk kenbaar te maken, bijvoorbeeld door een onomkeerbare coma. Weiger je dan medische zorgen en wil je een specifiek levenseinde? Maak er nu werk van, zodat iedereen op dat moment weet hoe jij erover denkt.

Procedure

  1. Download het formulier wilsverklaring euthanasie of haal het af bij de dienst Burgerlijke Stand.
  2. Vervolledig en onderteken de aanvraag met twee meerderjarige getuigen – minstens een van hen is geen bloed- of aanverwant. Wil je meer uitleg of hulp bij het invullen van het formulier? Je kan terecht bij het Huis van de Mens.
  3. Kom – persoonlijk of via iemand die een volmacht heeft – met het document naar de dienst Burgerlijke Stand. Opgelet! Vanaf 5/02/2018 werken we 's namiddags op afspraak. Wil je in de namiddag langskomen, maak dan een afspraak. De ambtenaar registreert je gegevens en stuurt ze naar het ministerie van Volksgezondheid. Je verklaring blijft vijf jaar geldig vanaf de ondertekeningsdatum. Je kunt ze altijd herzien of intrekken.

Meebrengen

  • Formulier wilsverklaring
  • eID van de aanvrager
  • Komt een volmachthebber je verklaring afgeven? eID van de volmachthebber en een doktersattest als bewijs dat je zelf niet kan langskomen voor de registratie.

Kostprijs

Gratis