In stadhuis 't Scheep én de centrale werkplaatsen kan je huisvuilniszakken aankopen of je tegoed ophalen. Maak hiervoor eerst een afspraak via 011 23 90 00.

Huisvuilbelasting

Bedrag

De specifieke samenstelling van je gezin bepaalt jouw afvalrekening. Het tarief varieert van 63,75 euro voor een alleenstaande tot 88,50 euro voor een gezin van vier personen of meer. Ontdek alle details in het belastingreglement.

Ook bewoners van appartementen de volledige bijdrage. In plaats van tegoedzakken, krijgen zij die gebruik maken van gemeenschappelijke containers een vrijstelling in kilo's. Die bedraagt 60 kilo voor een alleenstaande en 180 kilo voor een gezin van 4 personen of meer.

Korting

Heb jij volgens de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je een korting van 40 euro – in principe automatisch verrekend in je belastingaanslag. Is je korting niet toegekend? Kom binnen de 6 maanden naar de dienst Financiën met je ziekenfondsattest (zie artikel 10 in het reglement).

Wat is inbegrepen?

Wat is niet inbegrepen?

  • ophaling aan huis van grofvuil
  • je aankoop van extra huisvuilzakken
  • je aflevering van roofing, grofvuil, teerhoudende afvalstoffen, gyproc, porselein of tegels op de containerparken

Veelgestelde vragen en antwoorden

Voor antwoorden op je vragen over afval en je belasting:

Contact