In stadhuis 't Scheep én de centrale werklplaatsen kan je geen huisvuilniszakken aankopen of je tegoed ophalen. Deze regeling is van kracht tot minstens 19 april omwille van het coronavirus. 

Huisvuilzakken