Belastingen en retributies

Belastingen en retributies

Wat is het verschil?

Belasting: verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.

Retributie: billijke vergoeding opgelegd door de gemeenteraad voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeente in het individuele belang of voordeel van de gebruiker. Er is een redelijk verband tussen de kostprijs van de dienst of prestatie en het tarief van de retributie.

Aanvullende belasting (opcentiem): toeslag van zoveel procent op een bepaald tarief, jaarlijks bepaald door de gemeenteraad. De belastingdienst stort jaarlijks opcentiemen in de Hasseltse stadskas, berekend op basis van de:

  • personenbelasting – belasting op het inkomen van natuurlijke personen, gevestigd en geïnd door de federale overheid;
  • onroerende voorheffing – belasting op onroerend goed, zoals je woonhuis, gevestigd en geïnd door de gewestelijke overheid.

Eigen belasting: belasting gevestigd en geïnd door de Stad Hasselt op specifieke activiteiten, situaties of toestanden. De gemeenteraad bepaalt zelf de belastbare grondslag, de belastingplichtige, het tarief en de eventuele vrijstellingen.

Overzicht ‘eigen’ gemeentebelastingen

Overzicht retributies

Bezwaar of geschil indienen