Titel

Huisvuilbelasting

Huisvuilbelasting

Bedrag

De specifieke samenstelling van je gezin bepaalt jouw afvalrekening. Het tarief varieert van 69,75 euro voor een alleenstaande tot 88,50 euro voor een gezin van vier personen of meer. Ontdek alle details in het belastingsreglement.

Korting

Heb jij volgens de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je een korting van 40 euro – in principe automatisch verrekend in je belastingaanslag. Is je korting niet toegekend? Kom binnen de 6 maanden naar de dienst Financiën met je ziekenfondsattest (zie artikel 10 in het reglement).

Wat is inbegrepen?

Wat is niet inbegrepen?

Veelgestelde vragen en antwoorden

Voor antwoorden op je vragen over afval en je belasting: