Subsidie jeugdinfrastructuur voor jeugdverenigingen

Wat

Hasselt heeft een zwak voor jeugdwerkorganisaties. Daarom steunen we je graag als je het jeugdlokaal wilt verbouwen, renoveren of bijbouwen. Of als je zelfs een splinternieuw jeugdlokaal wilt bouwen.

Nieuwbouw, verbouwingen, renovatiewerken en infrastructuurwerken (werken aan onroerende voorzieningen, zaken die vast aan het gebouw zitten) komen in aanmerking.

Voorwaarden

  • Maximum 1 aanvraag per jaar per jeugdvereniging.
  • Stad Hasselt is geen eigenaar van het jeugdlokaal.
  • Je hebt het lokaal in eigendom of je huurt het lokaal en je beschikt over een gebruiksrecht van minimum 5 jaar vanaf de renovatie en de afgedwongen huurvoorwaarden van voor de renovatie, blijven voor minstens 5 jaar behouden.
  • Je bent in orde met stedenbouwkundige of andere vergunningen voor de geplande werken en je voegt deze als bijlage toe.
  • Niet voor reeds uitgevoerde werken!
  • De werken garanderen het bestaan van de jeugdvereniging en herwaarderen de bestaande gebouwen.

Hoe aanvragen

Investeringen minder dan 1500 euro
Vervolledig het aanvraagformulier en mail het ten laatste 2 maanden voor de start van de werken naar jeugdsubsidies@hasselt.be

Investeringen hoger dan 1500 euro
Dan moet je iets sneller in actie schieten! Voor werken gepland in 2020 moet je ons het ingevulde aanvraagformulier ten laatste voor 31 augustus 2019 bezorgen via jeugdsubsidies@hasselt.be.
De dienst Jeugd bespreekt je aanvraag met de Jeugdraad en het College van burgemeester en schepenen: op basis van hun advies laten we je zo snel mogelijk weten of je aanvraag goedgekeurd is. Pas na schriftelijke goedkeuring mag je starten met de werken en krijg je een voorschot van 75%.
Na de werken bezorg je alle facturen aan de dienst Jeugd en krijg je - na controle van de documenten- de overige 25 %. Zijn de uitgaven minder dan het voorschot, dan betaal je het verschil terug.  Indien je de bouwvoorwaarden niet hebt opgevolgd, vorderen we het voorschot terug.

Bedrag

Voer je de werken zelf uit, dan krijg je 100 % van de bewezen uitgaven met een maximum van 25.000 euro. Laat je de werken uitvoeren, dan krijg je 50% van de bewezen uitgaven met een maximum van 25.000 euro

Contact