Het traject

Campagnebeeld_bereikbaar

De stappen die we namen om tot een gedragen bereikbaarheidsplan te komen

De afgelopen jaren is onze binnenstad een rustige, veilige en leefbare plek geworden, op maat van fietsers en voetgangers. Maar het kan nog beter. Het stadsbestuur wil de mobiliteit binnen de kleine ring nog slimmer organiseren. Met ruimtelijke ingrepen, moderne technologie en een vlotte verkeerscirculatie maken we Hasselt beter bereikbaar en aantrekkelijker. Voor fietsers, voetgangers én gemotoriseerd verkeer. Vol beleving voor iedereen die er woont, werkt of op bezoek komt.

Om dat te bereiken, maakten we het plan ‘Bereikbare Binnenstad’. En dat deden we niet alleen. We kregen hulp van de enige echte experts ter zake: de Hasselaren zelf. De afgelopen maanden zaten we met jullie rond de tafel, gingen op wandeling door de stad en wisselden ideeën uit. Veel ideeën! In april hebben 1.524 onder jullie de online enquête ingevuld. Goed voor meer dan 2.800 (!) suggesties. Nu we ze allemaal rustig hebben bestudeerd, lees je hier het resultaat.

Het plan uit deze brochure voeren we de komende jaren gaandeweg uit. Dat doen we stap voor stap. Er verandert niets aan jouw straat zonder dat je er uitgebreid over wordt geïnformeerd. Zo wordt beetje bij beetje onze binnenstad nog beter bereikbaar en onze prachtige stad nog dat tikkeltje mooier.

Wat staat er nog te gebeuren

Alle veranderingen gebeuren stapsgewijs. Waar nodig doen we eerst een proefopstelling voor de situatie definitief verandert. Een concrete timing van elke stap is er nog niet, maar we houden je steeds op de hoogte via onze website en bewonersbrieven.

  • Najaar 2021: kleine infrastructurele wijzigingen en proefopstellingen, invoeren shop-and-run- en doelgroepparkeren, extra fietsparkeerplaatsen aan de toegangspoorten van de binnenstad, invoer enkelrichting in de Koning Albertstraat, start werken Bonnefanten- en Witte Nonnenstraat.
  • Voorjaar 2022: proefopstelling schoolstraat in Capucienenstraat en afsluiten Dokter Willemsstraat, invoeren woonerf binnen de kleine ring (snelheidsverlaging van 30 km/u naar 20 km/u)
  • Zomer 2022: grotere wijzigingen aan infrastructuur (paaltjes, afsluitingen, camera’s met nummerplaatherkenning ...), start werken Capucienenstraat.

Wat voorafging

Op 13 september 2020 vond Autoloze Zondag plaats. We gingen al een eerste keer op pad om de reacties van de verschillende Hasselaren te peilen en vroegen naar hun mening over een autoluwe binnenstad. De eerste reacties kan je hier bekijken.