Parkeer je fiets veilig in een fietstrommel

Parkeer je fiets veilig in een fietstrommel

Hoe aanvragen

De toewijzing van de plaatsen in bestaande fietskluizen, gebeurt in chronologische volgorde op datum van aanvraag. Zijn alle vrije plaatsen ingevuld? Dan kom je op een wachtlijst terecht. Zodra er een plaats vrijkomt, nemen we contact met je.

Wat

In de vele rijhuizen is er vaak geen ruimte om een fiets te stallen. Daarom investeert de stad in fietstrommels op het openbaar domein. Een fietstrommel is een losstaande, overdekte en afsluitbare bergplaats met ruimte voor 5 fietsen.

Voor wie

 • Hasselaren, wonend in een gesloten bebouwing zonder garage.
 • Werknemers of pendelaars.

Gebruikersreglement

 • Je kan maximum 2 fietsparkeerplaatsen aanvragen per domicilieadres.
 • De gebruiksovereenkomst loopt één jaar. Die wordt stilzwijgend verlengd voor telkens een periode van één jaar. Wil je de overeenkomst opzeggen? Dan moet je dit minstens 1 maand voor de vervaldag melden via een aangetekende brief of via afgifte van een opzegbrief tegen ontvangstbewijs.
 • Je mag de fietstrommel enkel gebruiken voor je eigen fiets en niet als extra bergruimte.
 • De fietstrommel is voorzien van een slot en moet te allen tijde afgesloten zijn.
 • Alle herstellingen aan de fietstrommels worden door de stad Hasselt betaald, tenzij deze het gevolg zijn van een nalatigheid van de parkeerder.
 • Lees alle voorwaarden na in het gebruikersreglement.

Kostprijs

 • 30 euro per jaar per fiets
 • Eventuele boetes
  • minimum 50 euro bij verlies of diefstal van de sleutel of beschadiging van het slot van de fietstrommel zodat Stad Hasselt het slot kan vervangen.
  • een boete voor het laattijdig inleveren van de sleutel of het niet ontruimen van de trommel na het beëindigen van de overeenkomst.

Waar

 • Carpoolparking Hasselt-Zuid (Biezenstraat) nog plaatsen vrij
 • Kerkhofstraat (hoek met Teschlaan) VOLZET
 • Woutersstraat (hoek met Runkstersteenweg) VOLZET
 • Mgr. Kerkhofsstraat (hoek met Runkstersteenweg) VOLZET
 • Heilig Hartplein (tegenover huisnummer 21) VOLZET
 • Vrijwilligersplein (2 fietstrommels) VOLZET
 • Paardsdemerstraat (hoek met zuivelmarkt) VOLZET
 • Grote Breemstraat (tegenover de Lijn) VOLZET
 • Sint-Truidersteenweg (hoek met Weggevoerdenstraat) VOLZET
 • Runkstersteenweg aan kasteel Byvoet (hoek met Kannunik Eybenstraat) VOLZET
 • Hovenstraat (nabij huisnummer 33) VOLZET

Een nieuwe locatie aanvragen? Dat kan!

Vraag een fietstrommel op een nieuwe locatie online aan