Een kind erkennen

Wat

Getrouwd?

Jullie pasgeboren kindje krijgt automatisch de partner van de moeder als vader of als meemoeder. Je hoeft geen verklaring af te leggen.

Niet getrouwd?

Verklaar dat je een band als vader of (mee)moeder met het kindje hebt. Zo krijg je dezelfde rechten en plichten als je partner. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand noteert jouw verklaring in een erkenningsakte. 


Meemoeder
Is het kind geboren voor 1 januari 2015 en je hebt het nog niet geadopteerd? Dan kun je het als (on)gehuwde meemoeder erkennen. Dat kan ook als je een adoptieprocedure voor het kind van je partner volgt. Door je erkenning stopt de adoptieprocedure.

Voorwaarden

Je hebt de toestemming nodig van:

 • de moeder bij de erkenning van een minderjarig en niet-ontvoogd kind
 • de moeder en het kind, als het kind ouder is dan 12 jaar
 • het kind, als het meerderjarig of minderjarig ontvoogd is. De toestemming van de moeder is dan overbodig.

Hoe aanvragen

 • optie 1: vóór de geboorte, zodra je een attest van je huisdokter of gynaecoloog ontvangt.
 • optie 2: na de geboorte, zonder tijdslimiet
   

Maak een afspraak: erkenning kind

Wanneer één of beiden ouders niet in België geboren zijn, bel je op voorhand even naar de dienst Burgerlijke Stand. Dan vragen wij alvast jullie geboorteaktes en andere documenten op. Dat bespaart heel wat tijd.

Meebrengen

Tip: Bel op voorhand even naar de dienst Burgerlijke Stand van je woonplaats of geboorteplaats van het kind. Dan vragen wij alvast jullie geboorteaktes en andere documenten op. Dat bespaart heel wat tijd.

 • Identiteitskaarten
 • Uittreksel of afschrift van uw geboorteaktes. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de Burgerlijke stand het afschrift zelf op.
 • Recente geboorteakte van het kind (max 1 jaar oud), bij erkenning na geboorte
 • Doktersattest, bij erkenning vóór de geboorte, met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld.

Als je niet bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister, zou het kunnen dat je ook de volgende stukken moet voorleggen:

 • bewijs van ongehuwde staat. Dit is enkel nodig als volgens de wetgeving van het land van herkomst een gehuwd persoon geen kind kan erkennen bij een ander persoon dan zijn echtgeno(o)t(e).
 • bewijs van nationaliteit
 • bewijs van woonst

Deze stukken moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Kostprijs

Gratis

Contact