Aangifte geboorte

Wat

Proficiat met de geboorte van je kindje! Doe binnen vijftien dagen na de bevalling aangifte bij de dienst Burgerlijke Stand in de gemeente waar je kindje is geboren. Daar registreert een ambtenaar de naam, de geboortedatum en de geboorteplaats van je baby. Zo weten alle instanties officieel dat ze een nieuw kindje mogen verwelkomen.

Hoe aangeven

Doe de aangifte binnen 15 dagen ná de geboortedag – zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen inbegrepen - op stadhuis 't Scheep of in het ziekenhuis. Valt de 15de dag in het weekend of op een feestdag? Dan heb je tijd tot de eerstvolgende werkdag. Een online aangifte kan helaas nog niet.

  • Optie 1: stadhuis 't Scheep. Maak een afspraak en kom langs bij de dienst Burgerlijke Stand.

Maak een afspraak: aangifte op stadhuis 't Scheep

  • Optie 2: Regel je aangifte in het Jessa ziekenhuis. Drie dagen per week kunnen ouders daar de geboorteaangifte van hun kind in orde brengen. Wie in het ziekenhuis verblijft, kan online een afspraak vastleggen en op het besproken tijdstip naar het loket op de kraamafdeling gaan om de geboorte officieel aan te geven.

Maak een afspraak: aangifte in het Jessa ziekenhuis

Meebrengen

  • medisch geboorteattest
  • identiteitskaarten van moeder en vader/ meemoeder
  • het trouwboekje of de akte van erkenning als je die erkenning voor de geboorte regelde
  • volledig ingevuld én ondertekend document ‘verklaring naamkeuze’, dat je hebt ontvangen in het ziekenhuis.

Kostprijs

Gratis

Contact