Verkiezingen 2019

Op zondag 26 mei 2019 trekken we opnieuw naar de stembus. Dan vinden de Europese, federale en regionale verkiezingen plaats.

Verkiezingen 2019

Wat als ik geen oproepingsbrief heb gekregen of niet meer vind?

Vraag dan een gratis duplicaat aan bij de dienst Bevolking. Je kan elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, tussen 9 en 17 uur, langskomen zonder afspraak. Op vrijdag kan dit enkel tussen 9 en 12.30 uur, zonder afspraak. Op de dag van de verkiezingen, zondag 26 mei 2019, kan je hiervoor ook bij ons terecht, tussen 9 en 12 uur.

Goed om te weten:

 • Meebrengen: je identiteitskaart
 • Kostprijs: gratis.
 • Je kan ook een duplicaat aanvragen voor je gezinsleden.
 • Schrijf een volmacht als je je duplicaat door iemand anders laat afhalen.
 • Elke stemgerechtigde inwoner van Hasselt kan een duplicaat aanvragen.

Wat als ik niet kan gaan stemmen en liever geen volmacht geef?

Optie 1: Je kan de redenen van je onthouding, met de nodige verantwoording, ook aan de vrederechter meedelen. Als de vrederechter, in overeenstemming met de procureur des Konings, je redenen gegrond acht, stelt hij geen vervolging in. In je brief aan de vrederechter noteer je duidelijk je persoonsgegevens en bij welk stembureau je moet stemmen. Uiteraard voeg je daar bewijsstukken (attest) bij. Afhankelijk van je woonplaats, moet je de brief sturen naar:

 • Woon je in Hasselt ten oosten van de middellijn Kempische steenweg, Herckenrodesingel, H. Van Veldekesingel, Boerenkrijgsingel en Sint-Truidersteenweg. Stuur dan Vredegerecht Hasselt eerste kanton, parklaan 25 bus 7, 3500 Hasselt. Meer info via 011 37 44 10.
 • Woon je ten westen van de middellijn Kempische steenweg, Herckenrodesingel, H. Van Veldekesingel, Boerenkrijgsingel en Sint-Truidersteenweg.Stuur het dan naar Vredegerecht Hasselt tweede kanton, Parklaan 25 bus 7, 3500 Hasselt.

Optie 2: Je kan ook aan een familielid of vriend vragen om naar het stembureau te gaan waar je moet stemmen, en aan de voorzitter van dat stembureau het bewijs van de reden waarom je niet kan stemmen én een ondertekende brief waarin je die reden uiteenzet, af te geven. De voorzitter van het stembureau zal die documenten voor verder gevolg aan de vrederechter bezorgen.

Optie 3: Je kan er ook voor kiezen om zélf de bewijsstukken van je afwezigheid bij te houden. Het is mogelijk dat de vrederechter, na de verkiezingen, je vraagt naar je reden van afwezigheid. Je moet de bewijsstukken dan niet komen afleveren bij de dienst Bevolking.

Wat als ik niet kan gaan stemmen en een volmacht wil geven aan iemand anders?

Het volmachtformulier krijg je bij de dienst Bevolking van de plaats waar je (als kiezer) bent ingeschreven. Kom langs tijdens de openingsuren of mail naar verkiezingen@hasselt.be. Belangrijk om te weten: De volmachtkrijger mag maar één volmacht krijgen. De volmachtkrijger moet zich aanmelden in het stembureau van de volmachtgever met:

 • het volmachtformulier + bijhorende attest
 • oproepingsbrieven van volmachtgever én volmachtkrijger
 • identiteitskaart van de volmachtkrijger

Bijhorend attest

 • Je bent omwille van medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan of niemand kan je ernaartoe voeren. Je voegt dan een medisch attest (doktersbriefje) bij de volmacht.
   
 • Je bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland.
  Je voegt bij de volmacht een attest van de werkgever (brief) met de bevestiging dat je op 26 mei om beroeps- of dienstredenen niet kan gaan stemmen. Ook de leden van je gezin of je gevolg die met jou in het buitenland verblijven, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven.
   
 • Je bent in België, maar je moet op de dag van de verkiezingen werken.
  Je voegt dan bij de volmacht een attest van de werkgever (brief) met de bevestiging dat je op 26 mei om beroeps- of dienstredenen niet kan stemmen.
   
 • Je oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit.
  Je voegt dan bij de volmacht een attest waaruit de uitoefening van je beroep blijkt. Kom langs bij de dienst Bevolking en neem je beroepskaart van schipper, marktkramer of reiziger mee, vervolgens bezorgen wij je dit attest. 
   
 • Je verkeert ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming.
  Je voegt dan bij de volmacht een attest van de directie van de inrichting (brief) waar je je bevindt.  
   
 • Je kan niet naar het stembureau gaan om redenen in verband met je geloofsovertuiging.
  Je voegt dan bij de volmacht een attest van de religieuze overheid (brief) met de bevestiging dat je op 26 mei onmogelijk naar het stembureau kan gaan.
   
 • Je bent student en kan om studieredenen niet naar het stembureau gaan.
  Je voegt dan bij de volmacht een attest van de directie van de instelling (brief) waar je studeert.
   
 • Je verblijft tijdelijk in het buitenland om andere redenen dan hierboven vermeld.
  Je voegt dan bij de volmacht een attest van de burgemeester of van zijn gevolmachtigde waarmee deze de onmogelijkheid om op 26 mei naar het stembureau te gaan, vaststelt.
  • Optie 1: Kom naar dienst Bevolking en neem je bewijs van de vakantie (vb. boekingsbewijs hotel, vliegtuig of reisbureau) mee, vervolgens bezorgen wij je dit attest.
  • Optie 2: Mail je bewijs van vakantie naar verkiezingen@hasselt.be en wij bezorgen je het attest met de post. Opgelet: het attest van de burgemeester heb je niet nodig als je geen volmacht geeft.
  • Optie 3: Heb je geen bewijs van de vakantie? Kom naar de dienst Bevolking, en verklaar op eer in het buitenland te zijn. Wij bezorgen je dan de nodige attesten.

Wie kan/moet stemmen?

Stemplicht

 • je bent Belg;
 • je bent minstens 18 jaar oud, ten laatste op 26 mei 2019;
 • je bent ingeschreven in het Hasselts bevolkingsregister, ten laatste op 1 maart 2019;
 • je bevindt je niet in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing.

Stemrecht

 • je bent een burger van de Europese Unie;
 • je bent minstens 18 jaar oud, ten laatste op 26 mei 2019;
 • je bent ingeschreven in het Hasselts bevolkingsregister, ten laatste op 1 maart 2019;
 • je hebt op 26 mei 2019 burgerlijke en politieke rechten;
 • je hebt je ten laatste op 28 februari 2019 ingeschreven als kiezer bij de stad Hasselt.

Moet ik gaan stemmen?

Ja. Elke kiezer is bij wet verplicht om zijn stem uit te brengen in het kiesbureau dat op de oproepingsbrief is aangeduid en moet de identiteitskaart en oproepingsbrief bijhebben.

Wanneer jouw stem niet werd uitgebracht in het kiesbureau en je kan je niet verantwoorden ten aanzien van de vrederechter, kan je bestraft worden met een boete. In principe wordt wel aangenomen dat de redenen waarvoor je volmacht kan geven, ook gewettigde afwezigheden zijn.

Niets missen van Hasselt? Ontvang het laatste nieuws rechtstreeks in je mailbox.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief