Uittreksel uit strafregister

Uittreksel uit strafregister

Wat

Je kent het uittreksel uit het strafregister waarschijnlijk nog wel als het vroegere ‘bewijs van goed gedrag en zeden’. Dit uittreksel is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen van een persoon vermeld worden. Er zijn drie soorten uittreksels:

 • Model art. 595: standaardgetuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn. 

 • Model art. 596.1: getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen en fiscale beroepen).

 • Model art. 596.2: 'minderjarigenmodel' voor specifieke activiteiten in het bijzijn van kinderen en jongeren (opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen).

Lees alle details over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel op de website van de Federale overheidsdienst Justitie.

Hoe aanvragen

Vraag je uittreksel aan bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie als:

 • het uittreksel bestemd is voor het buitenland
 • je buitenlander bent en je het uittreksel aanvraagt voor de periode van jouw verblijf in België
 • je het uittreksel aanvraagt als gerechtelijke instantie, bestuurlijke instantie of rechtspersoon (vennootschap of vzw).
   

Vraag je uittreksel aan bij de Stad Hasselt

Het stadsbestuur verwerkt je aanvraag en verstuurt je bewijs per post binnen 4 werkdagen. Heb je geen computer? Kom dan persoonlijk langs bij de dienst Bevolking. Aan het loket krijg je Model art. 595 of Model art. 596.1 meteen mee.  Dit is niet mogelijk voor Model art. 596.2. Opgelet! Vanaf 5/02/2018 werken we 's namiddags op afspraak.

Meebrengen

 • eID
 • handgeschreven volmacht en een kopie van de identiteitskaart van zijn/haar eID (als je het uittreksel aanvraagt voor een andere persoon)
 • ingevuld en ondertekend document van de organsiatie die aan jou het uittreksel vraagt (optioneel, je bent niet verplicht om dit document mee te brengen)

Kostprijs

Gratis