Uittreksel uit strafregister

Wat

Je kent het uittreksel uit het strafregister waarschijnlijk nog wel als het vroegere ‘bewijs van goed gedrag en zeden’. Dit uittreksel is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen van een persoon vermeld worden. Er zijn vier soorten uittreksels:

 • Model art. 593: model bestemd om herstel in eer en rechten aan te vragen.
 • Model art. 595: basismodel dat wordt afgeleverd als er geen model 596-1 of 596-2 nodig is.
 • Model art. 596.1: model bestemd voor het uitoefenen van een gereglementeerde activiteit. Het kan bijvoorbeeld gaan om een taxichauffeur, privédetective, voetbalsteward … of voor het verkrijgen van een wapen- of visvergunning. Bekijk hier de lijst van activiteiten.
 • Model art. 596.2: model bestemd voor het uitoefenen van een activiteit die onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.

Lees alle details over het strafregister op de website van de Federale overheidsdienst Justitie.
Lees hier alle details over de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel.
 

Voor de uitbating van een slijterij (kleinhandel) of een drankgelegenheid (café, restaurant) heb je een uittreksel uit het strafregister 596.1- 8 dranken nodig. Dit uittreksel bevestigt dat je van goed en zedelijk gedrag bent en dus gegiste (bieren, wijnen…) en sterke dranken mag schenken. Zowel de uitbaters, de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde en inwonende personen die aan de uitbating zouden kunnen deelnemen, moeten dit uittreksel hebben. Als een vennootschap de zaak uitbaat, moeten ook de medezaakvoerders over een uittreksel beschikken.

Hoe aanvragen

Vraag je uittreksel hier online aan

 • Gebruik je eIDkaartlezer en je kan het attest meteen downloaden.
 • Zonder eID ontvang je het attest binnen 4 werkdagen via email of met de post.
 • Heb je geen computer? Maak een afspraak en kom dan langs bij de snelbalie op het stadhuis. We geven het uitttreksel meteen mee. Kom je persoonlijk langs voor Model art. 596.2, dan krijg je het meteen mee. Komt iemand anders met je volmacht, dan versturen we het attest met de post.

Vraag je uittreksel aan bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie als:

 • je het uittreksel aanvraagt als gerechtelijke overheid, gemachtigde administratieve instantie of rechtspersoon (vennootschap of vzw).
 • je geen woon- of verblijfplaats (meer) hebt in België.
 • je een diplomaat bent.

 

Meebrengen

 • eID
 • ingevuld formulier 'volmacht' en een kopie van de identiteitskaart van zijn/haar eID (als je het uittreksel aanvraagt voor een andere persoon)

Kostprijs

Gratis

Contact