Tussenkomst verwarmingsfonds

Tussenkomst verwarmingsfonds

Wat

Bevind je je in een moeilijke financiële situatie? Dan kan je via het OCMW een tussenkomst aanvragen voor je aankoopfacturen van:

 • mazout aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis)
 • verwarmingspetroleum (type c) aan de pomp
 • bulkpropaangas (voor het vullen van een propaangastank aan huis, niet in flessen)

Er is geen verwarmingstoelage voor facturen van:

 • elektrische verwarming
 • aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
 • propaangas in gasflessen
 • butaangas in gasflessen

Voor wie

 • Je woont in Hasselt.  
 • De brandstof wordt op jouw domicilieadres geleverd.
 • Je behoort tot één van deze inkomenscategorieën:
  • Categorie 1: personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering én het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan 17.083,39 euro (verhoogd met 3.162,60 euro per persoon ten laste).
  • Categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat lager of gelijk is aan 17.083,39 euro (verhoogd met 3.162,60 euro per persoon ten laste).
  • Categorie 3: personen met schuldoverlast, die in een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling zitten én de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Hoe aanvragen

Kom binnen de 60 dagen na levering persoonlijk langs bij de Sociale Dienst van het OCMW Hasselt. Dat kan in de voormiddag of na afspraak.
Ben je ouder dan 65 jaar, dan kan je ook hulp vragen tijdens de zitdagen van de HOGEVIJF Seniorenvoorzieningen in Kermt, Kuringen, Sint-Lambrechts-Herk en Stevoort.

Meebrengen

 • je identiteitskaart
 • je bankrekeningnummer 
 • leveringsfactuur of bon 
 • Als je in een appartement woont: een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur betrekking heeft. 
 • Voor inkomenscategorie 3 een attest van de schuldbemiddelaar of een kopie van de beschikking.

Bedrag

Je krijgt tussen 14 cent en 20 cent per liter (hoe hoger de prijs van de brandstof, hoe hoger de tussenkomst) - met een maximum van 1500 liter per huishouden per jaar. Je ontvangt dus maximaal 300 euro per jaar.