Subsidie cultureel project

Wat

Hoe meer cultuur, hoe beter! Organiseer je een cultureel project in Hasselt? Dan kan je financiële steun vragen aan onze dienst Cultuur.

Voor wie

Iedereen kan deze subsidie aanvragen, behalve
• aanvragers die voor hetzelfde project reeds van een andere gemeentelijke dienst subsidie krijgen;
• overheidsbesturen of rechtspersonen/organisaties die door overheidsbesturen opgericht zijn of waarin overheidsbesturen participeren.

Voorwaarde

Criteria ontvankelijkheid 

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet het project aan een aantal minimumvereisten voldoen:

 • Het project heeft in hoofdzaak geen commerciële of partijpolitieke doeleinden.
 • Het project heeft een culturele insteek: (sociaal)-artistiek, cultureel-participatief, cultureel-educatief (on)roerend of immaterieel erfgoed.
 • Het project mag geen deel uitmaken van de reguliere kernactiviteiten van de aanvrager. Het initiatief is dus een uitdaging voor de aanvrager en vraagt ondernemerschap.
 • Het project moet een duidelijke link hebben met de stad Hasselt door inhoud, doelstellingen en/of aanvrager.
 • Het project mag geen terugkerend project zijn. Onder ’terugkerend’ verstaan we: een activiteit of project met dezelfde vorm of concept (ongeacht welke partner het project indient).

Criteria beoordeling

De ontvankelijk verklaarde projecten zullen op volgende criteria worden geëvalueerd:

 • het karakter (van traditioneel tot experimenteel);
 • de uitstraling (van lokaal tot nationaal of groter);
 • de mate waarin het eindresultaat kan gedeeld worden met een publiek en publiek toegankelijk is (van minimaal tot groot);
 • de mate waarin het project bijdraagt aan het bestuursakkoord (van minimaal tot groot);
 • de mate van samenwerking met andere verenigingen of (professionele) organisaties;
 • de mate waarin het project duurzame elementen/effecten heeft (van minimaal tot groot);
 • de mate waarin moeite wordt gedaan om een publiek te bereiken dat niet tot het reguliere publiek van de aanvrager behoort (van minimaal tot groot);
 • de mate waarin het project sociaal relevant is: gemeenschapsvorming, diversiteit en inclusie,
  betrokkenheid van kansengroepen, lokaal draagvlak (van minimaal tot groot);
 • de zakelijke kwaliteit van de aanvraag: vertaling van de inhoud in zakelijk plan, promotioneel plan en begroting (van minimaal tot groot);
 • het aandeel subsidie binnen totale projectbegroting.

 

Hoe aanvragen

Mail je aanvraagformulier samen met een zakelijk plan met een gedetailleerde begroting van alle inkomsten en uitgaven en een promotioneel plan naar cultuur@hasselt.be voor 15 januari, 15 maart, 15 juni of 15 oktober. Het project mag ten vroegste 2 maanden na deze datum starten.

De dienst Cultuur bespreekt je aanvraag met het schepencollege en laat je binnen vier weken na indiendatum weten of je aanvraag is goedgekeurd en welk subsidiebedrag wordt toegekend. Projecten dienen ten laatste 1 jaar na goedkeuring uitgevoerd te zijn. Uiterlijk 3 maanden na uitvoering bezorg je een evaluatie en de nodige verantwoordingsstukken aan de dienst Cultuur.

Bedrag

Je ontvangt 600 euro, 1200 euro, 2500 euro of 3500 euro- tenzij je effectieve kosten lager zijn.

Contact