Op bezoek in het stadhuis, zonder je eigen huis te verlaten? Heel wat zaken kan je makkelijk regelen via je PC, tablet of smartphone, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7.

Speelstraat

Speelstraat

Wat

Jouw straat wordt zoveel leuker als speelstraat! Een speelstraat draait de rollen immers om: kinderen en buurtbewoners krijgen er een plek en doorrijdend verkeer hoort eventjes niet meer tot het normale straatbeeld. Kinderen kunnen er spelen, ontspannen en ontmoeten. 

In een speelstraat is doorrijdend verkeer 'verboden terrein'. Zo garanderen we dat kinderen en buurtbewoners maximaal kunnen genieten van hun straat. Dus… gewoon een klein beetje opletten voor die ene auto, en verder heel veel plezier maken! 

Verzamel drie buurtbewoners voor de organisatie: hekken plaatsen, toezicht houden en buurtbewoners informeren. Naast het afsluiten van je straat kan je ook een beroep doen op een gratis speelkoffer en een springkasteel. In de zomervakantie creëren gezellige leefstraten een ontmoetingsruimte voor álle straatbewoners.

Voor een vakantiegevoel hoef je maar je deur uit. 

Overzicht speelstraten

Een jaarspeelstraat gaat door op een vaste dag in de maand:

 • 1 vaste woensdagnamiddag per maand: 12.00u – 20.00u óf zonsondergang
 • 1 vaste zaterdag of zondag per maand: 10.00u – 20.00u óf zonsondergang

Volgende straten zijn goedgekeurd:

Straat Vaste dag tot einde 2022 Lengte speelstraat
Elf-Novemberlaan 1e zondag van de maand Volledige straat
Gladiolenstraat 1e zaterdag van de maand Tussen huisnummers 7 en 23
Kerkhofstraat 1e woensdagnamiddag van de maand Enkel op de pleintjes
Lazarijstraat 4e of laatste zondag van de maand Tussen huisnummers 54 en 98, en huisnummers 83 en 111.
Maria Pypelinckxstraat Laatste zondag van de maand Volledige straat
Rubenslaan 4e zondag van de maand Volledige straat
Vooruitzichtstraat 1e zaterdag van de maand Volledige straat

Opgelet: tijdens wegenwerken kan de jaarspeelstraat niet doorgaan.

Wanneer aanvragen

In 2022 kan je een speelstraat aanvragen voor volgende periodes:

Periode Aanvragen vóór Opties
Zomervakantie speelstraat

1 mei (speelstraat juli)

1 juni (speelstraat augustus)

 • 1 week van maandag tot zondag + optie speelkoffer, of
 • 3 opeenvolgende weekends
Zomervakantie leefstraat

1 mei (speelstraat juli)

1 juni (speelstraat augustus)

 • 2 of 3 opeenvolgende weken + optie speelkoffer, straatinkleding en springkasteel
Herfstvakantie 17 oktober
 • 1 week van maandag tot zondag
Krokusvakantie 31 december
 • 1 week van maandag tot zondag
Paasvakantie 1 maart
 • 1 of 2 opeenvolgende weken + optie speelkoffer
Buitenspeelstraat 7 april
 • Tijdens de Buitenspeeldag, een namiddag op de 1e woensdag na de paasvakantie
Jaarspeelstraat Doorlopend
 • 1 vaste woensdagnamiddag per maand, of
 • 1 vaste weekenddag per maand

 

Hoe aanvragen

Ga naar het aanvraagformulier

Voldoe je aan de voorwaarden? Dan informeren we je straat over het initiatief en starten we een bewonersenquête. Wanneer minstens 66% van je buren akkoord gaat, dan wordt je speelstraat goedgekeurd.

Veelgestelde vragen

Voor je een aanvraag indient, controleer je best even alle voorwaarden:

 1. De straat moet een gemeenteweg zijn, beheerd door de stad.
 2. Er geldt een snelheidsbeperking van max. 50 km/u.
 3. Er is geen belangrijk doorgaand verkeer (zoals hulpdiensten).
 4. Er mag geen openbaar vervoer door de straat rijden.
 5. Er mogen geen wegenwerken gepland zijn tijdens de periode van de speelstraat.
 6. De omliggende straten moeten bereikbaar blijven.
 7. Minimum 66% van de huishoudens in de straat dient zich akkoord te verklaren met het inrichten van een speelstraat. Elk huishouden krijgt 1 stem. Indien een huishouden geen stem uitbrengt, worden zij beschouwd zich akkoord te verklaren met het inrichten van de speelstraat.
 8. Er zijn minimum 3 buurtbewoners die fungeren als ‘verantwoordelijke’ van de speelstraat. Dit zijn de meters en peters. Zij plaatsen en verwijderen de hekken waarmee de straat tijdelijk afgesloten wordt. Ze zijn het aanspreekpunt voor de stad en voor de bewoners van de straat. De meters en peters zorgen mee dat de buurt geïnformeerd is en dat er goede afspraken gemaakt worden tussen alle bewoners.
 9. Een straat die een aanvraag indient moet effectief een speelstraat kunnen zijn. De stad Hasselt hanteert binnen dit kader volgende criteria:
  • Heeft de straat een woonkarakter?
  • Hoe zit de bewonerssamenstelling in elkaar?
  • Een evaluatie van voorgaande jaren

Tijdens een speelstraat worden tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een hek geplaatst met verbodsbord C3 - verboden toegang - met daarbij een bordje speelstraat.
Dit wil zeggen dat gemotoriseerd verkeer in beide richtingen niet toegelaten is, uitgezonderd deze hieronder opgesomd.

Spelende kinderen en voetgangers hebben er voorrang op alle weggebruikers.
Fietsers moeten vertragen, goed opletten en indien nodig afstappen.

Toegelaten gemotoriseerd verkeer in een speelstraat:

 • Je woont in de straat of je garage is er gelegen
 • Prioritaire voertuigen (zoals ziekenwagens / politiewagens), wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt
 • Thuisverpleging of dokters
 • Bestuurders in het bezit van een vergunning, afgeleverd door de stad

De uren waartussen een speelstraat actief is zijn vrij te kiezen tussen 10.00u en 20.00u of zonsondergang. Dat zijn de maximumuren.

Dat wil zeggen dat binnen deze uren er een vrije keuze is van wanneer tot wanneer je je straat afsluit. 

Wanneer zonsondergang vóór 20.00u plaats vindt, zal de speelstraat op een vroeger uur stoppen. Zo is er een garantie dat kinderen in zo veilig mogelijke omstandigheden kunnen spelen met voldoende zichtbaarheid door het daglicht.

Zodra de deadline voor aanvragen verstrijkt voor jouw gekozen periode, wordt er minimum 6 weken uitgerekend voor onderzoek naar haalbaarheid, goedkeuring door stad Hasselt en de bewoners uit je straat.

 1. Na het indienen wordt je aanvraag gecontroleerd op volledigheid. 
 2. De dienst Mobiliteit zal vervolgens alle aanvragen nakijken of deze voldoen aan de vooropgestelde voorwaarden en met welke verkeerstechnische situaties er rekening dient gehouden te worden. Er wordt een advies aan de politie gevraagd.
 3. Daarop informeert de dienst Jeugd de hele straat over het concept van speelstraten, de aanvraag tot verwording van speelstraat en wordt er een stemming georganiseerd om deze wel of niet goed te keuren.
  • Minimum 66% van de huishoudens in de straat dient zich akkoord te verklaren met het inrichten van een speelstraat. Elk huishouden krijgt 1 stem. Indien een huishouden geen stem uitbrengt, worden zij beschouwd zich akkoord te verklaren met het inrichten van de speelstraat.
 4. De stemmingsresultaten worden verzameld en verwerkt. De al dan niet goedkeuring wordt teruggekoppeld naar alle bewoners van de straat.

Alle aanvragen worden op 4 vaste momenten doorheen het jaar behandeld: 1 maart, 1 mei, 1 augustus of 1 december. 
Na goedkeuring gaat je jaarspeelstraat de 15de van de volgende maand van start en duurt deze tot het einde van het jaar.

Bijvoorbeeld: een aanvraag voor een jaarspeelstraat die voor de deadline van 1 maart wordt ingediend, gaat mits goedkeuring vanaf 15 april van start.

 

Leefstraten verschijnen in het straatbeeld in de zomer, en zorgen voor een waar vakantiegevoel voor je deur.

Wanneer je hiervoor kiest, zorgen we voor materialen om je straat extra gezellig te maken: stoelen en tafeltjes, een picknickbank, hangmatten, ...

Let op: tijdelijke speelelementen mogen op de openbare weg geplaatst worden tussen de uren dat de straat als speelstraat is aangegeven, zolang een doorgang voor toegelaten bestuurders en hulpdiensten niet verhinderd wordt.

Contact