We hechten veel belang aan de gezondheid van alle Hasselaren! Daarom nemen we noodzakelijke maatregelen. Gebruik zoveel mogelijk ons digitaal loket. Stel niet-dringende verplaatsingen naar de loketten uit. Heb je een dringende vraag? Bel dan eerst naar 011 23 90 00 om een afspraak te maken.

Speelstraat

Wat

De zomervakantie is zoveel leuker met een speelstraat voor jouw deur. Verzamel vijf buurtbewoners voor de organisatie: hekken plaatsen, toezicht houden en buurtbewoners informeren. Je kinderen spelen en ravotten veilig en intens in júllie speelstraat.

Amper auto’s
In een speelstraat passeren alleen nog de auto’s van de buurtbewoners. Voor alle andere voertuigen is het ‘verboden terrein’. Zo garanderen we dat de kinderen maximaal genieten van hun straat. Dus… gewoon een klein beetje opletten voor die ene auto, en voor de rest  heel veel plezier maken met de vriendjes!

Slimme speelstraat
Wil je een dokter op huisbezoek toelaten? Of het verkeer naar een onthaalmoeder in je straat mogelijk maken? Gebruik dan een deel van de weg als speelstraat. De andere kant blijft bereikbaar voor iedereen – zonder hinder van het speelstraatgedeelte.

Maximaal drie aaneensluitende weken 
Een speelstraat organiseren kan alleen tijdens de zomervakantie en maximaal 3 aaneensluitende weken. Ontdek alle details over de timing en de praktische afspraken in het reglement voor speelstraten in Hasselt.

Voor wie

Hasselaren

Voorwaarden

  • Je straat ligt in een (woon)wijk binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 50 km/uur;
  • Je straat is een gemeenteweg, zonder belangrijk doorgaand verkeer of openbaar vervoer (bijvoorbeeld de bussen van De Lijn);
  • Er is geen speelpleintje op wandelafstand.
  • Je kunt geen speelstraat organiseren als er tijdens de zomerperiode werken in jouw straat gepland zijn.
  • Het aantal kinderen jonger dan 12 jaar moet ook in verhouding staan met het totaal aantal straatbewoners.
  • Bekijk het reglement

Hoe aanvragen

Vervolledig je aanvraagformulier en mail naar jeugd@hasselt.be vóór 30 april. De dienst Jeugd controleert nog even of je aan alle voorwaarden voldoet. Tegelijk polst ze via een enquête of minstens 75% van je buren akkoord gaat. Op basis daarvan vertellen ze je of de speelstraat er tijdens de zomer kan komen.

Bedrag

Gratis

Contact