Inschrijven

Beste ouder(s),

Wens je nog in te schrijven voor het huidige schooljaar 2021-2022?
Maak dan een afspraak met de school om kennis te maken en om de inschrijving administratief in orde te brengen.

Wil je inschrijven voor het volgende schooljaar 2022-2023 dan kan je hieronder de eerste informatie terugvinden.

Inschrijven voor het schooljaar 2022-2023

Wie moet er inschrijven voor het schooljaar 2022-2023? 

Alle kinderen die geboren zijn in 2020 en elk kind dat van school wil veranderen.

 

Alle Hasseltse scholen werken met een digitaal aanmeldsysteem.
(*uitgezonderd buitengewoon onderwijs)


Heb je een kind geboren in 2020 met al een broer of zus op school of ben je personeel van de school?
Dan heeft jouw kind voorrang om rechtstreeks in de school in te schrijven van maandag 24 januari (9 u) tot en met vrijdag 4 februari 2022 (16 u).

Alle andere kinderen geboren in 2020 of ouder die een nieuwe school zoeken, melden eerst digitaal aan.
Digitaal aanmelden kan tussen dinsdag 1 maart (9 u) tot en met maandag 28 maart 2022  (16 u) via www.hasselt.be/inschrijvenopschool.

Uiterlijk 30/04 ontvangen alle ouders die hun kind(eren) hebben aangemeld een e-mail met de toegewezen school.
Daarin vind je alle gegevens van de school waar je je kind kan inschrijven.
Inschrijven kan in de school tussen maandag 2 mei tot en met vrijdag 20 mei 2022.
Mis deze periode dus zeker niet!

 

Aanmeldingsperiode gemist?


Vanaf dinsdag 24 mei 2022 (9 u) starten de vrije inschrijvingen op school.
Let op! Niet alle scholen hebben dan nog plaats. Contacteer de school om na te gaan of er nog plaats is of kijk op www.naarschoolinvlaanderen.be.


Heb je nog vragen? Contacteer dan de school van je keuze of neem contact op met dienst Flankerend Onderwijsbeleid via 011 23 90 62 of onderwijs@hasselt.be.
 

Geboren vanaf Instapdatum
.. t.e.m. 01/03/2020 Eerste schooldag - 01/09/2022
02/03/2020 t.e.m. 07/05/2020 Herstvakantie - 07/11/2022
08/05/2020 t.e.m. 09/07/2020 Kerstvakantie - 09/01/2023
10/07/2020 t.e.m. 01/08/2020 Teldag - 01/02/2023
02/08/2020 t.e.m. 27/08/2020 Krokusvakantie - 27/02/2023
28/08/2020 t.e.m. 17/10/2020 Paasvakantie - 17/04/2023
18/10/2020 t.e.m. 22/11/2020 Hemelvaart - 22/05/2023
23/11/2020 t.e.m. 31/12/2020 Eerste schooldag - 07/09/2023

Vrije plaatsen voor het schooljaar 2022-2023 

Cijfers = update 24.01.2022 bij de start van de voorrangsperiode voor broers en zussen en kinderen van personeel.

Geboortejaar/klas Capaciteit Vrije plaatsen indicatorleerling vrije plaatsen niet-indicatorleerling TOTAAL aantal vrije plaatsen
kleuters *2020 44     44
kleuters *2019 44     2
kleuters *2018 44 N.V.T. N.V.T. 4
kleuters *2017 44 N.V.T. N.V.T. 10
1ste leerjaar 44     10
2de leerjaar 44 N.V.T. N.V.T. 0
3de leerjaar 44 N.V.T. N.V.T. 2
4de leerjaar 44 N.V.T. N.V.T. 0
5de leerjaar 44 N.V.T. N.V.T. 4
6de leerjaar 44 N.V.T. N.V.T. 0

 

Hoe kies ik een school?

Begin 2022 ontvangen alle Hasseltse ouders met een kind geboren in 2020 een infofolder.
Hierin staat een overzicht van alle basisscholen in Hasselt.
Deze folder vind je nadien ook op de website van de stad Hasselt.

Tips:

 • zoek informatie op de website van de school
 • op de website van de stad Hasselt vind je ook informatie
 • op de website van het LOP lees je nog meer over het inschrijfbeleid naarschoolinhasselt.be
 • praat met andere ouders uit de buurt
 • maak een afspraak met de school om de werking op voorhand te leren kennen

Heb je nog vragen?
Je kan altijd terecht bij:

 • de basisscholen
 • het CLB
 • de dienst Onderwijs-FOB van de Stad Hasselt 
 • de LOP-deskundige 

 

Instapdata schooljaar 2021-2022

Instapdatum
01/09/2021
08/11/2021
10/01/2022
01/02/2022
07/03/2022
19/04/2022
30/05/2022
01/09/2022

Vrije plaatsen voor het schooljaar 2021-2022 

Cijfers = update 17.01.2022

Geboortejaar/klas Capaciteit Vrije plaatsen indicatorleerling vrije plaatsen niet-indicatorleerling TOTAAL aantal vrije plaatsen
kleuters *2019 44 N.V.T. N.V.T. 2
kleuters *2018 44 N.V.T. N.V.T. 4
kleuters *2017 44 N.V.T. N.V.T. 10
kleuters *2016 44 N.V.T. N.V.T. 10
1ste leerjaar 44 N.V.T. N.V.T. 0
2de leerjaar 44 N.V.T. N.V.T. 2
3de leerjaar 44 N.V.T. N.V.T. 0
4de leerjaar 44 N.V.T. N.V.T. 4
5de leerjaar 44 N.V.T. N.V.T. 0
6de leerjaar 44 N.V.T. N.V.T. 6

 

 

Weigering niet gerealiseerde inschrijving

Het schoolbestuur kan/moet de inschrijving van een leerling weigeren als: 

 • de leerling niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden op de dag van de effectieve instap; 
 • als de ouders niet instemmen met het schoolreglement en/of het pedagogisch project van de school; 
 • de inschrijving van de leerling tot doel heeft in dat schooljaar afwisselend naar verschillende scholen te gaan; 
 • de capaciteit wordt overschreden; 
 • de leerling het lopende schooljaar, het vorige schooljaar of het daaraan voorafgaande schooljaar uit de school werd verwijderd; 
 • de leerling specifieke onderwijsbehoeften heeft. 

De niet-gerealiseerde inschrijving wordt binnen de vier kalenderdagen meegedeeld aan de ouders door middel van een aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs.  

 

Levensbeschouwing

Onze school is een pluralistische school. 
Bij een eerste inschrijving van een leerplichtige leerling kies je als ouder of je kind een cursus  in één van de erkende filosofische of ideologische overtuigingen volgt. 

Een wijziging van keuze moet uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar gebeuren.
Deze wijziging gaat in bij de start van het volgende schooljaar. 
In dit geval vraag je een formulier bij het secretariaat en bezorg je dit ingevuld terug voor 30 juni van het lopende schooljaar. 

Indien je als ouder die op basis van je religieuze of morele overtuiging bezwaren hebt tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen erkende filosofische of ideologische overtuiging kan jouw kind op aanvraag bij de directeur een vrijstelling bekomen. 

De school waakt erover dat de vrijgestelde leerlingen de vrijgekomen lestijden gebruiken voor de studie van hun eigen religie, filosofie of moraal.

 

Inschrijving onder ontbindende voorwaarde

Een leerling met attest buitengewoon onderwijs, uitgezonderd het attest basistype, kan ingeschreven worden onder de ontbindende voorwaarde van onvoldoende draagkracht binnen het schoolteam.

Het schoolteam zal de onvoldoende draagkracht aantonen na horen van ouders en CLB. 
Het schoolteam motiveert de beslissing binnen de vier werkdagen na het beëindigen van de periode nodig voor overleg.
De leerling heeft tot de dag van de beslissing het statuut van ingeschreven leerling. 

 

 

Geboren vanaf Instapdatum
.. t.e.m. 01/03/2020 Eerste schooldag - 01/09/2022
02/03/2020 t.e.m. 07/05/2020 Herstvakantie - 07/11/2022
08/05/2020 t.e.m. 09/07/2020 Kerstvakantie - 09/01/2023
10/07/2020 t.e.m. 01/08/2020 Teldag - 01/02/2023
02/08/2020 t.e.m. 27/08/2020 Krokusvakantie - 27/02/2023
28/08/2020 t.e.m. 17/10/2020 Paasvakantie - 17/04/2023
18/10/2020 t.e.m. 22/11/2020 Hemelvaart - 22/05/2023
23/11/2020 t.e.m. 31/12/2020 Eerste schooldag - 07/09/2023
Inschrijven - welkom

Kennismaking met onze school

Opendeurdag

Elk schooljaar organiseert de school eind augustus een opendeurdag.

Alle leerlingen zijn dan welkom om kennis te maken met de nieuwe leerkracht, het nieuwe klaslokaal en de klasgenoten.

Alle andere geïnteresseerde ouders/leerlingen zijn dan natuurlijk ook van harte welkom om een kijkje te komen nemen in onze school.

 

Opendeurdag: maandag 30 augustus 2021 van 17.30 tot 18.30 uur.

Infomoment voor kandidaat kleuters geboortejaar 2020

In de loop van het tweede trimester starten de inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 (geboortejaar 2020).
Om ouders kennis te laten maken met onze school organiseren we enkele infomomenten:

 • maandag 20 december 2021
 • maandag 24 januari 2022
 • maandag 21 februari 2022

Jullie zijn op dit infomoment welkom om 13.30 uur. De directeur geeft u de nodige informatie m.b.t. de school, de schoolorganisatie en het inschrijvingsdecreet. U krijgt ook een rondleiding doorheen de school. Tot slot staat de directeur klaar om jullie vragen te beantwoorden. U kan op dit infomoment ook uw gegevens achterlaten zodat de school u verder op de hoogte kan houden m.b.t. de praktische organisatie van de inschrijvingen.

Gelieve uw aanwezigheid op een infomoment te laten weten aan de directie via

e-mail sbs.rapertingen@hasselt.be.

Indien u niet op een infomoment aanwezig kan zijn, kan u steeds een persoonlijke afspraak maken met de directie.

Openklasmoment voor nieuwe kleuters geboortejaar 2019

Voor elke nieuwe instapdatum organiseert de school een openklasmoment voor de kleuters die starten.

Instapdata nieuwe kleuters schooljaar 2021-2022:

 • woensdag 1 september 2021
 • maandag 8 november 2021
 • maandag 10 januari 2022
 • dinsdag 1 februari 2022
 • maandag 7 maart 2022
 • dinsdag 19 april 2022
 • maandag 30 mei 2022

 

Jullie zijn op dit openklasmoment welkom om 14.45 uur. Uw zoon/dochter kan dan even meespelen in de klas en kan zo kennismaken met de nieuwe vriendjes en de juf. Na schooltijd neemt de juf nog even de tijd om jullie de nodige informatie te geven en om jullie vragen te beantwoorden. Dit is ook het moment om de eerste afspraken (naar de opvang, melding van een allergie, info m.b.t. zindelijkheid, …) te maken met de juf. Er is ook een begeleider van de buitenschoolse opvang aanwezig om u de nodige informatie te geven over de buitenschoolse opvang en om uw vragen te beantwoorden.

 

Data openklasmomenten schooljaar 2021-2022:

 • dinsdag 26 oktober 2021
 • dinsdag 21 december 2021
 • dinsdag 25 januari 2022
 • dinsdag 22 februari 2022
 • dinsdag 29 maart 2022
 • dinsdag 24 mei 2022