Inschrijven

Beste ouder,

Omwille van de coronamaatregelen worden de inschrijvingen in alle kleuter- en lagere scholen digitaal georganiseerd. Als ouder kan je steeds terecht op onze school voor informatie over inschrijven.

Inschrijven

Wie moet er nu inschrijven? 

Alle kinderen die geboren zijn in 2019 en elk kind dat van school wil veranderen.

 

Wanneer en hoe moet er ingeschreven worden? 

Je kan je kind inschrijven tussen maandag 1 maart 2021 om 8u00 en maandag 15 maart 2021 om 16u00. De link naar het digitaal inschrijfformulier vind je op de website van de school.

Tijdens deze voorrangsperiode worden de kinderen verdeeld in voorrangsgroepen: indicator en niet-indicator. Een indicator-leerling is een leerling waarvan de moeder geen getuigschrift of diploma secundair onderwijs heeft en/of het gezin recht heeft op een schooltoelage.

Vanaf 22 maart 2021 starten de vrije inschrijvingen. Dan wordt er geen rekening meer gehouden met deze indicatoren. De inschrijving gebeurt ook dan via het digitaal inschrijfformulier.

 

Welke kinderen krijgen voorrang?

Heb  je al een broer of zusje ingeschreven in dezelfde school of ben je een personeelslid van de school waar je je kind wil inschrijven, dan kan je je kind vooraf inschrijven. Je voorrangsrecht geldt tussen vrijdag 29 januari en vrijdag 12 februari. De scholen engageren zich om je hiervan tijdig te informeren.

Zijn er plaatsen tekort in 2020-2021 in Hasselt?

Neen, alle kinderen die een plaats zoeken, kunnen terecht in één van de Hasseltse scholen. Enkele scholen kunnen vollopen, maar je hebt sowieso heel wat keuze. Als er in een school geen plaats meer is, kan je kind geweigerd worden en komt je kind op de wachtlijst terecht. Je krijgt dan een mededeling niet-gerealiseerde inschrijving waarop de plaats op de wachtlijst genoteerd staat. 

Wil je vooraf weten of de school van jouw voorkeur voldoende plaats heeft, neem dan gerust telefonisch contact op met het secretariaat of de directie van de school.

 

Capaciteit en vrije plaatsen

De capaciteit en de vrije plaatsen in de school vind je op de website www.naarschoolinvlaanderen.be

 

Wat met het buitengewoon onderwijs? 

 

Voor kinderen die zich willen inschrijven in het buitengewoon onderwijs starten de inschrijvingen op maandag 22 maart. Opgelet deze kinderen hebben een verslag van het CLB nodig dat hen toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs.
Overweeg je de overstap, contacteer dan zeker je huidige school en het CLB.
Hoe kies ik een school?
Begin februari ontvangen alle Hasseltse ouders met een kind geboren in 2019 een infofolder met Milan op de voorzijde.
Hierin staat een overzicht van alle basisscholen in Hasselt.
Deze folder vind je ook op de website van de stad Hasselt.
Tips:

 • zoek informatie op de website van de school
 • op de website van de stad Hasselt vind je ook informatie hasselt.be/inschrijvenopschool
 • op de website van het LOP lees je nog meer over het inschrijfbeleid naarschoolinhasselt.be
 • praat met andere ouders uit de buurt
 • maak een afspraak met de school om de werking op voorhand te leren kennen

Heb je nog vragen?
Je kan altijd terecht bij:

 

Inschrijfformulier

Omwille van de COVID-maatregelen willen we zoveel mogelijk fysiek contact vermijden en organiseren de inschrijvingen daarom als volgt:

 •  U kan digitaal inschrijven m.b.v. onderstaande link.

Inschrijven voor het schooljaar 2021-2022

De school zal u contacteren om de inschrijving verder af te handelen.

 • Lukt het niet digitaal? Dan kan u telefonisch contact opnemen met het secretariaat – 011/27.20.66.

Het secretariaat zal op basis van uw informatie de digitale inschrijving in orde maken.

Op deze manier beschikt de school over een digitaal inschrijvingsregister met overzicht van tijdstip van aanmelden. U ontvangt van de school de nodige documenten die ingevuld moeten worden. U bezorgt deze terug aan de school samen met een kopie van de KIDS-ID of de ISI+kaart van de leerling. De school bezorgt u nadien een kopie met de status van de inschrijving (gerealiseerd, uitgesteld of niet-gerealiseerd).

Instapdata schooljaar 2021-2022

Instapdatum
01/09/2021
08/11/2021
10/01/2022
01/02/2022
07/03/2022
19/04/2022
30/05/2022
01/09/2022

Vrije plaatsen voor het schooljaar 2021-2022 

Cijfers = update 17.08.2021

Geboortejaar/klas Capaciteit Vrije plaatsen indicatorleerling vrije plaatsen niet-indicatorleerling TOTAAL aantal vrije plaatsen
kleuters *2019 44 N.V.T. N.V.T. 3
kleuters *2018 44 N.V.T. N.V.T. 1
kleuters *2017 44 N.V.T. N.V.T. 8
kleuters *2016 44 N.V.T. N.V.T. 8
1ste leerjaar 44 N.V.T. N.V.T. 0
2de leerjaar 44 N.V.T. N.V.T. 0
3de leerjaar 44 N.V.T. N.V.T. 0
4de leerjaar 44 N.V.T. N.V.T. 3
5de leerjaar 44 N.V.T. N.V.T. 0
6de leerjaar 44 N.V.T. N.V.T. 6

 

Weigering niet gerealiseerde inschrijving

 

Het schoolbestuur kan/moet de inschrijving van een leerling weigeren als: 

 • de leerling niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden op de dag van de effectieve instap; 
 • als de ouders niet instemmen met het schoolreglement en/of het pedagogisch project van de school; 
 • de inschrijving van de leerling tot doel heeft in dat schooljaar afwisselend naar verschillende scholen te gaan; 
 • de capaciteit wordt overschreden; 
 • de leerling het lopende schooljaar, het vorige schooljaar of het daaraan voorafgaande schooljaar uit de school werd verwijderd; 
 • de leerling specifieke onderwijsbehoeften heeft. 

De niet-gerealiseerde inschrijving wordt binnen de vier kalenderdagen meegedeeld aan de ouders door middel van een aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs.  

 

Levensbeschouwing

Onze school is een pluralistische school. 
Bij een eerste inschrijving van een leerplichtige leerling kies je als ouder of je kind een cursus  in één van de erkende filosofische of ideologische overtuigingen volgt. 

Een wijziging van keuze moet uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar gebeuren.
Deze wijziging gaat in bij de start van het volgende schooljaar. 
In dit geval vraag je een formulier bij het secretariaat en bezorg je dit ingevuld terug voor 30 juni van het lopende schooljaar. 

Indien je als ouder die op basis van je religieuze of morele overtuiging bezwaren hebt tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen erkende filosofische of ideologische overtuiging kan jouw kind op aanvraag bij de directeur een vrijstelling bekomen. 

De school waakt erover dat de vrijgestelde leerlingen de vrijgekomen lestijden gebruiken voor de studie van hun eigen religie, filosofie of moraal.

 

Inschrijving onder ontbindende voorwaarde

Een leerling met attest buitengewoon onderwijs, uitgezonderd het attest basistype, kan ingeschreven worden onder de ontbindende voorwaarde van onvoldoende draagkracht binnen het schoolteam.

Het schoolteam zal de onvoldoende draagkracht aantonen na horen van ouders en CLB. 
Het schoolteam motiveert de beslissing binnen de vier werkdagen na het beëindigen van de periode nodig voor overleg.
De leerling heeft tot de dag van de beslissing het statuut van ingeschreven leerling. 

 

INSCHRIJVEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2022-2023

Van zodra het decreet m.b.t. het inschrijven voor het schooljaar 2022-2023 goedgekeurd wordt zullen we de nodige info op onze website plaatsen.

Geboren vanaf Instapdatum
.. t.e.m. 01/03/2020 Eerste schooldag - 01/09/2022
02/03/2020 t.e.m. 07/05/2020 Herstvakantie - 07/11/2022
08/05/2020 t.e.m. 09/07/2020 Kerstvakantie - 09/01/2023
10/07/2020 t.e.m. 01/08/2020 Teldag - 01/02/2023
02/08/2020 t.e.m. 27/08/2020 Krokusvakantie - 27/02/2023
28/08/2020 t.e.m. 17/10/2020 Paasvakantie - 17/04/2023
18/10/2020 t.e.m. 22/11/2020 Hemelvaart - 22/05/2023
23/11/2020 t.e.m. 31/12/2020 Eerste schooldag - 07/09/2023
Inschrijven - welkom

Kennismaking met onze school

Opendeurdag

Elk schooljaar organiseert de school eind augustus een opendeurdag.

Alle leerlingen zijn dan welkom om kennis te maken met de nieuwe leerkracht, het nieuwe klaslokaal en de klasgenoten.

Alle andere geïnteresseerde ouders/leerlingen zijn dan natuurlijk ook van harte welkom om een kijkje te komen nemen in onze school.

 

Opendeurdag: maandag 30 augustus 2021 van 17.30 tot 18.30 uur.

Infomoment voor kandidaat kleuters geboortejaar 2020

In de loop van het tweede trimester starten de inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 (geboortejaar 2020).

De inschrijvingen worden georganiseerd in verschillende inschrijfperiodes.

 • voorrangsperiode 1 voor de inschrijving van broers en zussen van leerlingen die al op school ingeschreven zijn en voor kinderen van personeelsleden.
 • voorrangsperiode 2 voor indicatorleerlingen.
 • vrije inschrijvingen (einde voorrangsperiodes)

 

Om ouders kennis te laten maken met onze school organiseren we enkele infomomenten:

 • maandag 20 december 2021
 • maandag 24 januari 2022
 • maandag 21 februari 2022

Jullie zijn op dit infomoment welkom om 13.30 uur. De directeur geeft u de nodige informatie m.b.t. de school, de schoolorganisatie en het inschrijvingsdecreet. U krijgt ook een rondleiding doorheen de school. Tot slot staat de directeur klaar om jullie vragen te beantwoorden. U kan op dit infomoment ook uw gegevens achterlaten zodat de school u verder op de hoogte kan houden m.b.t. de praktische organisatie van de inschrijvingen.

Gelieve uw aanwezigheid op een infomoment te laten weten aan de directie via

e-mail sbs.rapertingen@hasselt.be.

Indien u niet op een infomoment aanwezig kan zijn, kan u steeds een persoonlijke afspraak maken met de directie.

Openklasmoment voor nieuwe kleuters geboortejaar 2019

Voor elke nieuwe instapdatum organiseert de school een openklasmoment.

Instapdata nieuwe kleuters schooljaar 2021-2022:

 • woensdag 1 september 2021
 • maandag 8 november 2021
 • maandag 10 januari 2022
 • dinsdag 1 februari 2022
 • maandag 7 maart 2022
 • dinsdag 19 april 2022
 • maandag 30 mei 2022

 

Jullie zijn op dit openklasmoment welkom om 14.45 uur. Uw zoon/dochter kan dan even meespelen in de klas en kan zo kennismaken met de nieuwe vriendjes en de juf. Na schooltijd neemt de juf nog even de tijd om jullie de nodige informatie te geven en om jullie vragen te beantwoorden. Dit is ook het moment om de eerste afspraken (naar de opvang, melding van een allergie, info m.b.t. zindelijkheid, …) te maken met de juf.

 

Data openklasmomenten schooljaar 2021-2022:

 • dinsdag 26 oktober 2021
 • dinsdag 21 december 2021
 • dinsdag 25 januari 2022
 • dinsdag 22 februari 2022
 • dinsdag 29 maart 2022
 • dinsdag 24 mei 2022