Onze school

 

 

Missie

Onze school wil alle leerlingen optimale ontwikkelingskansen en begeleiding bieden zodat ze kunnen groeien vanuit hun talenten en hun diversiteit tot gelukkige, zelfstandige, positief en kritisch denkende jongeren met respect voor elkaar.

Visie

Groeien tot weerbare en betrokken jongeren met een positief zelfbeeld.

Als warme school zorgen we ervoor dat alle leerlingen zich thuis voelen. We werken en hebben oog voor de betrokkenheid en het welbevinden van alle leerlingen.

Groeien tot leergierige en zelfstandige jongeren.

Rekening houdend met de talenten en diversiteit van de leerlingen willen we onze leerlingen onderwijzen en begeleiden in hun leerproces. We willen ze een brede en stevige basis meegeven voor hun verdere schoolloopbaan en toekomst. We motiveren en ondersteunen hen als het moeilijk gaat en we zetten in op zelfsturing van hun eigen leerproces.

Groeien tot kritische en respectvolle jongeren.

Leerlingen krijgen de kans om mee na te denken, een eigen mening te vormen en deze te uiten met respect voor elkaar en voor elkaars mening.

Groeien doe je je niet alleen.

In onze open school sta je er niet alleen voor. De leerkrachten, het zorgteam, de directie en de ouders zijn samen verantwoordelijk voor het groeiproces van onze leerlingen. Daarom gaan we uit van een constructieve en open samenwerking tussen school, leerlingen en ouders.

Openheid, eerlijkheid, overleg en samenwerking zijn onze basisregels.
We zijn één groot team dat elke dag klaar staat voor alle leerlingen en voor elkaar! Wij zorgen voor het fundament waar verder op gebouwd kan worden.