Solliciteren

Wil je solliciteren voor een job in onze scholengemeenschap?
Laat dan jouw gegevens achter in de sollicitatiedatabank van de Scholengemeenschap Stedelijke Basisscholen Hasselt.

We gebruiken jouw gegevens om je zo goed mogelijk te helpen bij je zoektocht naar werk.
Deze informatie zal enkel gebruikt worden om verantwoord, effectief en efficiënt wervingsdoeleinden mogelijk te maken.
Jouw persoonlijke gegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden noch voor marketing doeleinden worden aangewend.
Je hebt steeds toegang om jouw persoonlijke gegevens te raadplegen, corrigeren of verwijderen.
Jouw gegevens worden gedurende 1 schooljaar bewaard.
Jouw gegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.