Inschrijvingsbeleid

Is je kind geboren in 2019, dan zal het binnenkort voor het eerst naar school mogen gaan!

Een keuze voor een school is belangrijk, neem er daarom zeker de nodige tijd voor en maak gerust eerst kennis met een school.
De vijf scholen van onze scholengemeenschap staan klaar om jullie te ontvangen en meer informatie te geven over de inschrijving. 

Wist je dat vanaf 1 september 2020 elk kind in België leerplichtig is op de leeftijd van 5 jaar?
Elke dag dat een kind naar school kan gaan telt, ze leren er immers zoveel en krijgen op deze manier de beste ontwikkelingskansen. 

Instapmomenten kleuters

Je kind mag naar school vanaf 2 jaar en 6 maanden.
Voor instappers zijn er 7 vaste instapmomenten:

 • geboren voor of ten laatste op 01/03/2019
 • instapdatum eerste schooldag 01/09/2021
   
 • geboren vanaf 02/03/2019 t.e.m. 08/05/2019
 • instapdatum na de Herfstvakantie 08/11/2021
   
 • geboren vanaf 09/05/2019 t.e.m. 10/07/2019
 • instapdatum na de Kerstvakantie 10/01/2022
   
 • geboren vanaf 11/07/2019 t.e.m. 01/08/2019
 • instapdatum na de teldag 01/02/2022
   
 • geboren vanaf 02/08/2019 t.e.m. 07/09/2019
 • instapdatum na de Krokusvakantie 07/03/2022
   
 • geboren vanaf 08/09/2019 t.e.m. 19/10/2019
 • instapdatum na de Paasvakantie 19/04/2022
   
 • geboren vanaf 20/10/2019 t.e.m. 30/11/2019
 • instapdatum na Hemelvaart 30/05/2022
   
 • geboren vanaf 01/12/2019 t.e.m. 31/12/2019
 • instapdatum eerste schooldag 2022-2023

Bekijk de instapdatum van jouw kind via http://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter.
 

Is je kleuter ouder dan 3 jaar en gaat hij/zij nog niet naar school? Dan mag je kleuter op eender welke dag instappen.  

Inschrijven in onze scholen

Elke school van onze scholengemeenschap organiseert een opendeurdag waar je als geïnteresseerde ouder een kijkje kan nemen in de school.
Wil je jouw kind inschrijven in één van onze scholen, dan verwijzen wij je graag door naar de inschrijvingspagina van de school.
 

Meer informatie over inschrijven in SBS Kermt

Meer informatie over inschrijven in SBS Tuilt

Meer informatie over inschrijven in SBS Spalbeek

Meer informatie over inschrijven in SBS Kuringen

Meer informatie over inschrijven in SBS Rapertingen

Levensbeschouwing

De scholen uit onze scholengemeenschap zijn pluralistische scholen.
Bij een eerste inschrijving van een leerplichtige leerling kies je als ouder of je kind een cursus in één van de erkende filosofische of ideologische overtuigingen volgt.

Wijziging van keuze, moet uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar gebeuren, ingang wijziging is volgend schooljaar.
In dit geval vraag je een formulier bij het secretariaat en bezorg je dit ingevuld terug voor 30 juni.

Indien je als ouder die op basis van je religieuze of morele overtuiging bezwaren hebt tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen erkende filosofische of ideologische overtuiging kan jouw kind op aanvraag bij de directeur een vrijstelling bekomen.

De scholen waken erover dat de vrijgestelde leerlingen de vrijgekomen lestijden gebruiken voor de studie van hun eigen religie, filosofie of moraal.

Inschrijving onder ontbindende voorwaarden

Een leerling met attest buitengewoon onderwijs, uitgezonderd het attest basistype, kan in onze scholen ingeschreven worden onder de ontbindende voorwaarde van onvoldoende draagkracht binnen het schoolteam.

Het schoolteam zal de onvoldoende draagkracht aantonen na horen van ouders en CLB. 

Het schoolteam motiveert de beslissing binnen de vier werkdagen na het beëindigen van de periode nodig voor overleg. De leerling heeft tot de dag van de beslissing het statuut van ingeschreven leerling. 

Weigering: niet-gerealiseerde inschrijving

Het schoolbestuur kan/moet de inschrijving van een leerling weigeren als:

 • de leerling niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden op de dag van de effectieve instap
 • als de ouders niet instemmen met het schoolreglement en/of het pedagogisch project van de school
 • de inschrijving van de leerling tot doel heeft in dat schooljaar afwisselend naar verschillende scholen te gaan
 • de capaciteit wordt overschreden
 • de leerling het lopende schooljaar, het vorige schooljaar of het daaraan voorafgaande schooljaar uit de school werd verwijderd
 • de leerling specifieke onderwijsbehoeften heeft.

De niet-gerealiseerde inschrijving wordt binnen de vier kalenderdagen meegedeeld aan de ouders door middel van een aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs.

De ouders kunnen een mondelinge toelichting van de beslissing vragen aan de directeur.

Uitleg en bemiddelingshulp vragen: Carina Thomis, LOP-deskudige LOP Hasselt, tel. +32 02 553 66 91 of carina.thomis@ond.vlaanderen.be

Klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten (https://www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten)