Melden datalek

In het kader van de Europese wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens (GDPR) kan je onderstaand formulier gebruiken wanneer je een datalek bij de diensten van de stad of het OCMW Hasselt hebt vastgesteld.

 

Kan je even toelichten hoe je het datalek hebt vastgesteld en de eventuele oorzaak meegeven.

De contactgegevens die we verzamelen via dit contactformulier zullen uitsluitend gebruikt worden in het kader van het onderzoek naar het gemelde datalek (bijvoorbeeld om extra informatie op te vragen). Na afhandeling van de interne procedure rond datalekken zullen deze gegevens definitief verwijderd worden. Voor meer informatie over hoe Stad en OCMW Hasselt omgaan met je persoonsgegevens verwijzen we je naar de privacyverklaring.