Melden datalek

In het kader van de nieuwe Europese wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens (GDPR) kan je onderstaand formulier gebruiken wanneer u een datalek bij de diensten van de stad Hasselt heeft vastgesteld.

 

Kan je even toelichten hoe je het datalek hebt vastgesteld en de eventuele oorzaak meegeven.

De contactgegevens die we verzamelen via dit contactformulier zullen uitsluitend gebruikt worden in het kader van het onderzoek naar het gemelde datalek (bijvoorbeeld om extra informatie op te vragen). Na afhandeling van de interne procedure rond datalekken zullen deze gegevens definitief verwijderd worden. Voor meer informatie over hoe de Stad Hasselt omgaat met je persoonsgegevens verwijzen we je naar de privacy overeenkomst.

Je kan de privacy overeenkomst van de stad Hasselt lezen via volgende link: privacy overeenkomst