Lokaal overleg kinderopvang

Wat

Wil je meewerken aan het kinderopvangbeleid Hasselt? Stel je dan kandidaat voor het Lokaal overleg kinderopvang (LOK). Het LOK brengt kinderopvanginitiatieven, ouders, scholen, jeugdwerk, sportdienst… samen. Deze adviesraad geeft advies aan het bestuur over het beleid en de uitbouw van kinderopvang in Hasselt.

Voor wie

Vertegenwoordigers van alle lokale opvanginitiatieven per sector, ouders, het lokaal bestuur én andere geïnteresseerden.
Het organiek reglement bepaald wie stemgerechtigd is en wie niet.
Verder wordt er steeds een afgevaardigde van Kind & Gezin uitgenodigd.

Lid worden

Het lidmaatschap van het LOK wordt bij de start van elke nieuwe bestuursperiode volledig vernieuwd. Er wordt aan alle betrokken partijen gevraagd om een nieuwe vertegenwoordiging voor te stellen en er wordt een algemene oproep gelanceerd tot deelname aan het LOK. Deze adviesraad vergadert 2 à 3 keer per jaar.

Vergoeding

Je krijgt geen financiële vergoeding maar je kan wel actief meewerken aan een toegankelijk, gevarieerd en kwaliteitsvol kinderopvangbeleid voor Hasselt. Ouders en kinderen zullen je enorm dankbaar zijn.

Contact