Katten

Wat met zwerfkatten?

Een zwerfkat kan twee tot drie maal per jaar jongen krijgen. Om het zwerfkattenprobleem onder controle te houden, worden zwerfkatten gevangen, gesteriliseerd/gacastreerd en teruggeplaatst. De stad werkt hiervoor samen met het asielcentrum. Katten met een duidelijke knip of rond perforatiegaatje in het oor werden reeds behandelend. Deze moet je niet meer melden. Wanneer het asiel vaststelt dat het om een melding van een tamme kat gaat, kunnen de kosten voor vervoer, behandeling en verblijf verhaald worden op de eigenaar van de kat. Het steriliseren of castreren van zwerfkatten is gratis. Het steriliseren of castreren van tamme katten is de taak van de eigenaar van het dier.

Meld de aanwezigheid van zwerfkatten via hasselt.be/melding

Is sterilisatie, castratie en chippen van katten verplicht?

Ja. Alle katten en kittens moeten gecastreerd/gesteriliseerd worden voor ze 5 maanden oud zijn en/of voor verkoop of adoptie. Dit geldt ook voor katten en kittens die gratis weggegeven worden. Uitzonderingen hierop zijn katten die naar een erkende fokker (met HK-nummer) gaan of die voor het buitenland bestemd zijn. Meer info

Mag kattenbakvulling in de GFT-bak?

Neen! Kattenbakvulling bestaat meestal uit minerale stoffen en deze composteren niet. Sommige soorten kattenbakvulling zijn wel composteerbaar maar dan nog is het niet aan te raden uitwerpselen van vleeseters zoals katten bij het te composteren afval te gooien omdat ze vaak geurhinder veroor-zaken, ongedierte aantrekken, ziektekiemen die ook bij zeer hoge temperaturen niet afsterven (zoals Toxoplasmose) of synthetische stoffen (medicatie) kunnen bevatten. Kattenbakvulling hoort in de grijze zak bij het restafval.

Noodopopvang voor dieren van kansarmen

Binnen ‘Baas&Beest’ ligt in eerste fase de focus op het organiseren van noodopvang. Baasjes die tijdelijk niet voor hun dier kunnen zorgen en geen pensionopvang kunnen betalen, kunnen een aanvraag indienen voor noodopvang. Dit kan bij de baasjes thuis, bij gastgezinnen of een pension uit de buurt. Lees meer

Opvang van katten tegen betaling

Vang je geregeld katten op voor een beperkte tijd en tegen vergoeding? Dan moet je erkend zijn als pensionhouder door de dienst Dierenwelzijn Vlaanderen. Ook opvang zonder overnachting wordt beschouwd als een pensionactiviteit en is dus erkenningsplichtig.

Vraag je erkenning aan of raadpleeg de lijst met erkende pensions.

Contact