Hulpverlening aan (huisdieren van) personen in nood

Noodopvang en andere zorgen

Huisdieren zijn vaak de beste vrienden van de mens. Of het nu gaat om honden, katten of andere gezelschapsdieren: een dier in huis draagt bij aan een grotere levenslust, een verhoogd sociaal contact en verminderd eenzaamheidsgevoel. Een huisdier houden brengt echter ook een engagement met zich mee gaande van huisvesting over voeding tot zorg. Dergelijk engagement is, omwille van verschillende redenen, niet altijd even vanzelfsprekend voor elke eigenaar.

‘Baas&Beest’ biedt daarom een brede waaier aan ondersteuning aan het dier en hun baasje in crisissituaties. Deze sociale dienstverlening omvat diergeneeskundige zorg, noodopvang, een voedselbank, vachtverzorging en opvoedingsondersteuning.

Binnen ‘Baas&Beest’ ligt in eerste fase de focus op het organiseren van noodopvang. Baasjes die tijdelijk niet voor hun dier kunnen zorgen en geen pensionopvang kunnen betalen, kunnen een aanvraag indienen voor noodopvang. Dit kan bij de baasjes thuis, bij gastgezinnen of een pension uit de buurt. Alle administratie, van het ontvangen van de opvangvraag over het eventuele ophalen van het dier tot de daadwerkelijke plaatsing, wordt door ‘Baas&Beest’ behandeld. In de volgende maanden wordt de rest van de dienstverlening opgestart.
 

Helpende handen

Naast de focus op dieren en hun baasjes wil ‘Baas&Beest’ ook perspectief bieden aan jongeren met een ondersteuningsnood. Zij krijgen een belangrijk aandeel in het dagdagelijkse reilen en zeilen binnen het project. De jongeren worden van A tot Z betrokken: boekhouding, administratie, PR, het onderhouden van accommodatie, hulp bij voedselinzameling …Zo krijgen ze heel wat leerkansen. Ook mentaal is het een opsteker.

In ‘Baas&Beest’ zijn er ook heel wat functies weggelegd voor enthousiaste vrijwilligers. Om deze te selecteren, vinden er om de zes weken infosessies plaats. Wie zich wil aanmelden, kan daarvoor terecht op de website www.beestigbezig.be.

 

Contact