Op bezoek in het stadhuis, zonder je eigen huis te verlaten? Heel wat zaken kan je makkelijk regelen via je PC, tablet of smartphone, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7.

Hasselt in cijfers

Website Hasselt in cijfers

Op hasselt.incijfers.be vind je cijfers over de stad Hasselt en de verschillende Hasseltse wijken.

Wil je weten hoeveel inwoners in een bepaalde Hasseltse wijk wonen? Ben je benieuwd naar de evolutie van de woningprijzen in Hasselt? Of het aantal leerlingen dat in Hasselt naar school gaat? Of ...Deze gegevens kan je snel en makkelijk online raadplegen. Dit past binnen het open en transparant bestuur waar we als Hasselt voor staan. In de databank zijn enkel geanonimiseerde gegevens opgenomen zodat de privacy van de Hasselaren nooit in het gedrang komt.

Met de conclusies en tendensen die uit de cijfers naar boven komen, gaat de stad Hasselt nu verder aan de slag. Ook andere organisaties hebben met dit toegankelijk platform nu ook een instrument in handen om hun beleid te sturen en opportuniteiten te ontdekken.

Wie de cijfers wil raadplegen kan dit op twee manieren. Een eerste is een overzichtelijk dashboard met de belangrijkste kerncijfers, eenvoudig raadpleegbaar voor iedereen. Wie daar niet genoeg mee heeft, kan grasduinen in een uitgebreidere databank en zo analyses, grafieken of kaartjes op maat maken.

Stadsmonitor

Hasselt als stad waar het goed is om te wonen, leven en werken maar ook als motor van de provincie: dat was de conclusie uit de Stadsmonitor 2020. De Stadsmonitor brengt in kaart hoe leefbaar de steden en gemeenten in Vlaanderen zijn en hoe duurzaam hun ontwikkeling is. Dat gebeurt aan de hand van verschillende indicatoren over alle aspecten van het leven in de gemeenten of stad. 

Bekijk hier het volledig rapport

Contact