Collectieve renovatie van oude appartementsgebouwen

Wat

 • Woon je in een ouder appartementsgebouw?
 • Voldoet het gebouw niet meer aan de huidige energienormen?
 • Wil de Vereniging van mede-eigenaren het gebouw renoveren?
 • Wil je graag weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw residentie en in welke volgorde de renovatie best gebeurt?

Ja? Vraag bij de dienst Wonen een gratis doorlichting van je appartementsgebouw aan. Deze grondige technische inspectie resulteert in een uitgebreid adviesrapport waarmee je onmiddellijk aan de slag kan gaan als je wil renoveren of investeren in je appartementsgebouw.

Hoe begin je er aan? Volg het stappenplan

 • Stap 1: INFORMEREN van alle mede-eigenaars. Indien gewenst geeft de dienst Wonen een toelichting over het project op een (bijzondere) algemene vergadering.
   
 • Stap 2: ENGAGEREN. Vul de startverklaring in en bezorg deze aan de dienst Wonen. Hiermee geef je aan dat jullie graag een doorlichting van het appartementsgebouw wensen.
   
 • Stap 3: INSPECTEREN. Samen met de raad van mede-eigendom, de syndicus en het studiebureau leggen we een datum vast voor de doorlichting van het appartementsgebouw. Enkele appartementen worden bezocht, de buitengevel wordt geïnspecteerd net zoals het dak, de verwarmingsinstallatie(s) en eventuele andere bouwtechnische elementen. Ook vul je een vragenlijst in opdat het studiebureau een duidelijk beeld
  krijgt over hoe jij het gebouw ervaart en over je eigen prioriteiten.
   
 • Stap 4: INLICHTEN. Op basis van de doorlichting stelt het studiebureau een adviesrapport op. Het adviesrapport wordt voorgesteld aan de raad van mede-eigendom en de syndicus. Zij zijn in jullie residentie vaak het eerste aanspreekpunt. Het is dus belangrijk dat ze goed op de hoogte zijn van de inhoud ervan. Samenstellen ze ook de agenda op voor de volgende (bijzondere) algemene vergadering.
   
 • Stap 5: BESLISSEN. Het adviesrapport wordt voorgesteld op de (bijzondere) algemene vergadering. Het is belangrijk dat er zo veel mogelijk eigenaars aanwezig zijn. Want alleen samen kunnen jullie over de toekomstige renovatiewerken beslissen.
   
 • Stap 6: En nu RENOVEREN. Met het adviesrapport in de hand kan je zelfstandig aan de slag gaan. Afhankelijk van de renovatiewerken, kunnen jullie een studie- of architectenbureau aanspreken om jullie verder te begeleiden bij de opmaak van plannen, ramingen en de uitvoering van de werken.
   
 • Stap 7: PREMIES. Zijn de renovatiewerken achter de rug? Neem contact op met de dienst Wonen. Het woonloket zoekt samen met jou uit of je in  aanmerking komt voor premies of subsidies.

Contact