Onze troeven

Actieve school

We bieden de leerlingen een waaier aan activiteiten aan gedurende hun schoolloopbaan.

– Oog voor lekkers: fruit op school.
– Zonneslimme school.
– We gaan voor kraantjeswater.

– MOEV: sport op school. Activiteiten tijdens de schooluren en buiten de schooluren.
– Deelname aan Dwars door Hasselt

– Theatervoorstelling in het CCH voor elk leerjaar.
– Theatervoorstelling op school voor elk leerjaar.
– Activiteiten in de bibliotheek van Hasselt (auteurslezingen, workshops, …)
– Bib op school. – Boekenbeurs op school (2-jaarlijks) i.s.m. de ouderraad + auteurslezingen.
– Activiteiten i.s.m. mutualiteiten rond gezondheid. – Intergenerationeel project voor de 3de kleuterklas. De kleuters gaan op bezoek in het Salvatorrusthuis.
– Paasproject en boekenweekproject voor het 1ste en 2de leerjaar.
– Podiumkunstenweek voor het 3de leerjaar. – Natuurklassen voor het 5de leerjaar op domein Kiewit.
– Zeeklassen voor het 5de en 6de leerjaar (4-daagse, afwisselend met bosklassen)
– Bosklassen voor het 5de en 6de leerjaar (4 daagse, afwisselend met zeeklassen)

– Grootouderfeest: tweejaarlijks.
– Schoolfeest: tweejaarlijks.

– En nog veel meer.

Vergroenen van de speelplaats

Als school hebben we ons geëngageerd om onze speelplaats te vergroenen binnen de subsidieaanvraag van de stad Hasselt.

In het schooljaar 2020-2021 hebben we werk gemaakt van het voortraject met MOS-Limburg. Er werd een visietekst en een educatief plan uitgeschreven. Samen met de ontwerpen werd het ontwerp uitgetekend.
Het schooljaar 2021-2022 staat in het teken van uitvoeren van de geplande werken en het aanplanten van de planten. Eerst komt de speelplaats van de lagere school aan de beurt. Vervolgens zal ook de speelplaats van de kleuterschool zijn vergroening krijgen.

RAP-Actieve school