EHBO & Medicijnenbeleid

EHBO en medicijnenbeleid

  • De school beschikt over vijf opgeleide nijverheidshelpers en het schoolteam krijgt op regelmatige basis een EHBO-opleiding. Op die manier is de school in staat om de juiste EHBO toe te dienen. Ouders geven via de leerlingenfiche de nodige medische info en zorgen door aan de school. Voor leerlingen met verhoogde medische zorgen (allergieën, chronische ziekte, vaste dagelijkse medicatie, …) maken we samen met de ouders en behandelende arts een medische fiche op die voor alle personeelsleden raadpleegbaar is zodat we steeds adequaat kunnen handelen.
  • Uitgangspunt is dat een ziek kind niet op school aanwezig kan zijn. Met ons medicijnenbeleid wordt een optimaal mogelijke zekerheid aan kind, ouders, leraar en schoolleiding gewaarborgd.

Ons medicijnenbeleid

  • Het toedienen van medicijnen valt niet onder de eerste hulp. Dat is voorbehouden voor artsen, apothekers en andere medische beroepen. Andere personen, dus ook het schoolpersoneel, die medicijnen toedienen, zijn wettelijk strafbaar.
  • De school verleent indien echt nodig medewerking om medicijnen toe te dienen en zal steeds handelen volgens het goede-huisvader-principe.
  • Voor het toedienen van medicijnen gebruiken de ouders het attest ‘voorgeschreven medicijnen’ of ‘niet-voorgeschreven medicijnen’ en overhandigen dit op voorhand aan de klasleerkracht. Ook de medicijnen worden aan de klasleerkracht overhandigd.

Attest voorgeschreven medicijnen: in te vullen door de arts

Attest niet-voorgeschreven medicijnen: in te vullen door de ouder