Pedagogische werking

Zorgbeleid op school

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen unieke manier! Bekijk hier de visie achter ons zorgbeleid.

KUR-PedWerk1
KUR-Pedwerk2

Differentiatie

Sporenbeleid 

We trachten elke leerling zoveel mogelijk op zijn/haar niveau te laten werken. 
We werken in de klas aan eenzelfde onderwerp, maar op verschillende niveaus, we noemen dit het sporenbeleid. 

Daarnaast zijn er nog andere manieren van differentiëren: 

 • Differentiatie naar tempo  
  Het kind krijgt hierbij de mogelijkheid om op zijn/ haar eigen tempo leerstof te werken. Wanneer een kind de opdracht heeft afgerond, gaat het verder met een volgend onderwerp. 
   
 • Differentiatie naar moeilijkheidsgraad (basis- en verrijkingsstof)
  Ook hierbij krijgt een kind de mogelijkheid om in een eigen tempo te werken, met het verschil dat een kind die de stof al beheerst verder werkt aan een verdieping op de stof. Alle kinderen moeten een bepaalde minimumstof beheersen. Kinderen die de minimumstof nog niet beheersen kunnen deze rustig afmaken en slaan de verdieping over. 
   
 • Differentiatie naar interesse  
  Binnen de klas of school worden de leerlingen gegroepeerd op grond van hun interesses of de keuze voor een bepaald onderwerp. 
   
 • Differentiatie naar niveau (verlengde instructie, hoekenwerk, contractwerk,…) 
  Binnen de klas of de school worden groepen van leerlingen gevormd op grond van hun begaafdheid of hun vorderingsniveau. Men probeert hier dus aan te sluiten op het niveau van het kind. 

Door het differentiëren in de klas is het mogelijk bepaalde tekorten en/of leerstofonderdelen voor bepaalde kinderen bij te sturen. Didactische differentiatie wordt toegepast in de kleuterklassen en in de lagere school. 

Methodes

KUR-Methodes

STEM- en techniekonderwijs @ SBS Kuringen: samen richting morgen met wetenschap en techniek

Onze leerlingen – de volwassenen van morgen – groeien op in een wereld vol uitdagingen.
Technische, wetenschappelijke en ICT-ontwikkelingen hebben een toenemende impact op ons dagelijks leven.
We maken onze leerlingen klaar om hun persoonlijk leven, hun professioneel leven en het maatschappelijk leven vorm te geven.
De Stedelijke Basisschool van Kuringen ontwikkelt STEM-geletterdheid bij zijn leerlingen:

 • onze leerlingen voelen zich betrokken bij thema’s die gelinkt zijn aan wetenschappen en techniek;
 • onze leerlingen maken bewuste keuzes in hun onderwijsloopbaan (ze kennen hun interesses, sterktes en ambities op vlak van wetenschappen en techniek);
 • onze leerlingen ontwikkelen essentiële 21-eeuwse vaardigheden zoals probleemoplossend denken, samenwerken …
KUR-Stem