Dementie

Elke 4 seconden komt er in de wereld iemand bij die een of andere vorm van dementie heeft. Het aantal personen met dementie in België wordt geraamd op 202.000, hiervan zijn er ongeveer 6.000 jonger dan 65 jaar. Vlaanderen telt vandaag 132.000 mensen met dementie. We verwachten een toename met 42.7% tegen 2035. Omgerekend zijn dat meer dan 188.000 Vlamingen met dementie. Tel daar de betrokken mantelzorgers, familieleden en naasten bij en je krijgt pas echt zicht op hoeveel mensen er met (jong)dementie te maken hebben.

Dementie is dus meer dan ooit een uitdaging. Niet alleen voor de zorgsector, maar voor de hele samenleving.

Als dementievriendelijke stad zorgen we ervoor dat individuen met dementie meetellen, dat ze kunnen blijven deelnemen aan het ‘gewone leven’ en worden aangesproken op hun mogelijkheden. En dat doen we met dementievriendelijke initiatieven. Dat zijn initiatieven die vertrekken vanuit de noden van mensen met dementie en hun mantelzorgers, vanuit hún realiteit en leefwereld.