Titel

Zuivelmarkt

Zuivelmarkt

Omschrijving

Zo’n tien jaar geleden werd de Zuivelmarkt al eens vernieuwd. Helaas kwamen de straatstenen door de vele zware transporten sneller los dan verwacht. Op vraag van de handelaars wordt het gedeelte tussen Hemelrijk en de Meldertstraat in het voorjaar van 2017 vervangen. Medio 2016 vinden al enkele kleinschalige tijdelijke herstellingswerken plaats.

Duur werken

De precieze timing van deze werken wordt later bepaald.

Locatie