Zorgoverleg OCMW

Wat

Wil je graag zo lang mogelijk in je eigen vertrouwde thuisomgeving verzorgd worden? Dan heb je vaak verschillende zorg- en hulpverleners nodig waardoor de situatie snel onoverzichtelijk kan worden. Wie neemt welke taken op? Wie komt wanneer? Wordt alle noodzakelijke hulp en zorg geboden?

Met een zorgplan dat bij je thuis wordt bewaard zijn alle betrokkenen op de hoogte wie en wanneer er aan huis komt en welke zorg er geboden wordt. Dat zorgplan wordt opgesteld tijdens een zorgoverleg, dat het OCMW Hasselt organiseert, met alle betrokkenen. Samen volgen we je thuiszorgsituatie verder op.

Voor wie

  • je woont in Hasselt
  • je wordt thuis verzorgd of bijgestaan door verschillende personen (bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of door ouderdom) OF je bent een mantelverzorger en hebt nood aan ondersteuning

Hoe aanvragen

Vraag je zorgoverleg telefonisch aan bij HOGEVIJF Seniorenvoorzieningen of kom langs tijdens de openingsuren op verschillende locaties. Voor extra vragen zijn we bereikbaar via mail op zorgoverlegthuiszorg@hasselt.be

Kostprijs

Gratis

Contact