Zorgoverleg OCMW

Wat

Wil je graag zo lang mogelijk in je eigen vertrouwde thuisomgeving verzorgd worden? Dan heb je vaak verschillende zorg- en hulpverleners nodig waardoor de situatie snel onoverzichtelijk kan worden. Wie neemt welke taken op? Wie komt wanneer? Wordt alle noodzakelijke hulp en zorg geboden?

De verschillende betrokkenen stellen een zorgplan op. Het OCMW Hasselt organiseert het overleg met alle betrokkenen die de thuiszorgsituatie opvolgen. Het verslag, waarin mogelijke afspraken worden opgenomen, bewaren we op een beveiligd platform conform de wet op de privacy. We bezorgen je een algemeen overzicht van alle betrokkenen die bij je aan huis komen (thuiszorgfiche)..

Voor wie

  • je woont in Hasselt
  • je wordt thuis verzorgd of bijgestaan door verschillende personen (bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of door ouderdom) OF je bent een mantelverzorger en hebt nood aan ondersteuning

Kostprijs

Gratis

Hoe aanvragen

Vraag je zorgoverleg telefonisch aan bij HOGEVIJF Seniorenvoorzieningen of vul onderstaand digitaal formulier in. Voor extra vragen zijn we bereikbaar via mail op zorgoverlegthuiszorg@hasselt.be

Vraag nu je overleg aan

Gegevens aanvrager
Wat is je relatie ten aanzien van de zorgbehoevende
Wat is je relatie ten aanzien van de zorgbehoevende
Persoon met een zorgnood
Is de persoon met een zorgnood op de hoogte van de aanvraag van het zorgoverleg?
Bijv. medische situatie, psychosociale situatie, zorg en hygiëne, zorg in de toekomst, sociaal netwerk, …
Welke partijen wens je te betrekken?

De stad Hasselt zal de gegevens die ze van jou ontvangt enkel en alleen gebruiken in het kader van deze aanvraag en geeft ze alleen door aan derden als dat nodig is voor de afhandeling van je vraag. We bewaren ze niet langer dan nodig voor dit doeleinde. Meer informatie over hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens kan je terugvinden in de privacyverklaring

Contact