Zone 30

Vanaf 1 juli binnen grote ring

Om de verkeersveiligheid in onze stad te verhogen en zwakke weggebruikers meer comfort te bieden, vormen we vanaf 1 juli 2021 alle woonwijken binnen de grote ring om tot zone 30. Je mag er dan nog maximaal 30 km/uur rijden. De maximaal toegelaten snelheid op de invalswegen (Kleine Ring, Kuringersteenweg, Sint-Truidersteenweg, Luikersteenweg, Maastrichtersteenweg, Boudewijnlaan en Kempische Steenweg) blijft 50 km/uur. Onderzoek wijst uit dat een verlaging van de snelheidslimiet niet enkel de kans op dodelijke ongevallen met 40% doet dalen en de remafstand bij een noodstop met de helft verkleint. Ook de geluidshinder neemt af en de luchtkwaliteit verbetert (30% minder fijnstof en 10% minder CO2).

Wegbeeld aanpassen

Een zone 30 invoeren beperkt zich niet tot het plaatsen van een bord. Op termijn passen we ook het wegbeeld aan. De weg wordt zo ingericht dat de bestuurder zijn snelheid op een natuurlijke manier bijstelt tot 30 km/u. Dit kan op verschillende manieren via bijvoorbeeld aan het versmallen van de weg of het maken van as-verschuivingen. De invoering van de zone 30 door de plaatsing van de signalisatie gebeurt eerst en is voorzien in 2021. Het bijsturen van het wegbeeld wordt aansluitend en stap voor stap uitgevoerd. Deze aanpassingen doen we niet zomaar. We plannen de opmaak van bereikbaarheids- en circulatieplannen in onze wijken waarmee we de mobiliteit en het parkeren willen verbeteren en verduurzamen.

Invoering fietszones

We onderzoeken ook of de invoering van fietszones of fietsstraten kan volgen op de invoering van de zone 30. Door de fiets binnen de zone 30 in bepaalde straten of binnen de volledige zone prioriteit te geven, willen we onze ambitie om een echte fietsstad te worden kracht bijzetten. Veilige fietsverbindingen door de woonwijken tussen de grote en kleine ring fietstraten moeten een veiliger alternatief vormen voor de fietspaden langs de drukke invalswegen. Het centrum van Hasselt is al geruime tijd een zone 30 en sinds kort ook een fietszone.

Ook in de deelgemeenten

De invoering van een zone 30 is dus ook voorzien in de kernen van onze deelgemeentes. Daar wordt er, samen met de buurtbewoners, gekeken naar het grotere geheel. Voor Godsheide, Kuringen en Tuilt hebben we reeds concrete plannen. Binnenkort start een mobiliteitsanalyse in Kiewit-Heide en Banneux met het oog op een betere en veiligere circulatie waarin ook de zone 30 als maatregel in het pakket zit.

Inhaalbeweging

Heel Vlaanderen is aan een inhaalbeweging bezig als het gaat om de invoering van zone 30. In Hasselt willen we de zone 30 invoeren in de woonwijken tussen de grote en de kleine ring, in de verschillende woonkernen binnen de deelgemeenten en in de schoolomgevingen. Met die laatste werd al gestart. In de omgeving van een tiental scholen werden samen met directie, oudercomité en onze dienst Mobiliteit maatregelen genomen worden om de veiligheid te verhogen. Gaande van bestickering tot de invoering van de Schoolstraat en de invoering van de zone 30. Het invoeren van de zone 30 binnen de grote ring vormt de volgende stap.

Contact