Op bezoek in het stadhuis, zonder je eigen huis te verlaten? Heel wat zaken kan je makkelijk regelen via je PC, tablet of smartphone, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7.

Een zorgunit in je achtertuin

Wat

Hasselt blijft inzetten op innovatieve, kwaliteitsvolle en betaalbare woonvormen. Na een vergunningsaanvraag, mag je in onze stad een mobiele zorgunit plaatsen in je tuin. We hebben een regelgevend kader uitgewerkt dat een houvast biedt aan geïnteresseerden.

De vraag om zorgbehoevenden in de thuisomgeving op te vangen stijgt al enkele jaren. Enerzijds door de vergrijzing en anderzijds door de kostprijs en wachtlijsten voor rust- en verzorgingstehuizen. Daarnaast is het ook gewoon aangenamer, goedkoper en minder ingrijpend voor de bewoners. De mobiele zorgunit, voorzien van alle comfort, kan in je achtertuin geplaatst worden en kan makkelijk verplaatst of weggenomen worden. Een groot voordeel van een tijdelijke woonunit is dat er geen verbouwingen aan de hoofdwoning moeten worden uitgevoerd om te komen tot een zorgwoning.

Voorwaarden

 • Per hoofdwoning en perceel kan je maar één tijdelijke zelfstandige zorgunit plaatsen voor maximaal twee personen.
 • De zorgunit mag niet op permanente wijze verankerd zijn en moet vlot verplaatsbaar zijn.
 • Een vergunning wordt verleend tot het beëindigen van de zorgrelatie, met een maximum van 10 jaar. Bij het verstrijken van de eerste vijf jaar moet je opnieuw de nodige bewijsstukken voorleggen waaruit blijkt dat er nog steeds een zorgrelatie is.
 • Wil je een verlenging na deze tien jaar? Dan moet je een volledig nieuwe aanvraag indienen uiterlijk zes maanden voor het aflopen van de vergunning.
 • Word je zorgrelatie sneller beëindigd? Dan moet dit schriftelijk gemeld worden aan de dienst Bevolking en moet de unit drie maanden na het beëindigen van de zorgrelatie verwijderd zijn.
 • Enkel een tijdelijke vergunning kan worden toegekend, permanente bewoning is uitgesloten. De bewoners komen enkel in aanmerking voor een ‘voorlopige’ inschrijving in het bevolkingsregister. De woonunit krijgt hetzelfde adres als de hoofdwoning, al wordt het huisnummer voorafgegaan door de letter T wat wijst op het tijdelijk karakter ervan.
 • Het voorafgaand aanvragen en bekomen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is verplicht. Je volgt de gewone procedure en werkt verplicht samen met een architect.
 • Een tijdelijke zelfstandige zorgunit kan enkel worden opgericht in de ‘bouwzone’ of ‘achtertuin’ als vrijstaand gebouw, in een woongebied of woonuitbreidingsgebied mét (G)RUP/BPA of verkavelingsvergunning.
 • De zorgunit mag voor géén enkele andere functie worden aangewend.
 • Je mag geen bijkomende verhardingen aanleggen voor extra terras, parkeerplaats, verharde opslagruimte…
 • De nutsvoorzieningen takken aan op de nutsvoorzieningen van de hoofdwoning en de afvoer van het hemel- en afvalwater dient aan te sluiten op de bestaande waterafvoer van de hoofdwoning.
 

Hoe aanvragen

Ben je geïnteresseerd ? Mail naar de dienst Vergunningen. Elke situatie is uniek. We adviseren je graag, kijken of je in aanmerking komt en zetten je op weg bij je vergunningsaanvraag.

Contact