Westzijde Blauwe Boulevard

Aanleiding

Gelatineboulevard
Lage kade
Stoep Armand Hertzstraat
Talud Armand Hertzstraat
Trap tussen Gelatineboulevard en lage kade

In april starten we met de aanleg van het openbaar domein tussen woonproject Stadshaven, de Armand
Hertzstraat, de voormalige Oude Broekermolenstraat en de Kanaalkom. Om te voorkomen dat we de bouwwerken van de parking en Quartier Bleu hinderen, splitsten we de inrichting van het openbaar domein op in 5 fases. Binnen elke fase vinden telkens eerst rioleringswerken plaats.

Update 04/07/2019

Op vrijdag 5 juli 2019 werkt onze aannemer de fietsverbinding tussen het nieuwe fietspad langs Stadshaven en het bestaande langs de Stokerijstraat af met beton.

Op donderdag 11 juli 2019 werkt de aannemer de rijweg van de Gelatineboulevard (openbare weg doorheen Quartier Bleu) af. Over een lengte van zo’n 300 meter wordt daarbij beton gestort.

Na meerdere uren uitharden, moet deze betonverhardingen meteen worden afgewerkt. Die afwerkingsfase bestaat uit het inslijpen van krimpvoegen (die het scheuren van de betonverharding voorkomen) en het uitwassen van de bovenzijde (voor een rustiek uitzicht).

Dit hele proces – van het storten van de beton tot het afwerken – is erg tijdsintensief en moet onafgebroken verlopen. Hierdoor wordt er uitzonderlijk ’s avonds en in het geval van de Gelatineboulevard mogelijk ook ’s nachts doorgewerkt.

Update 24/06/19

Gazometerstraat

Begin juli maken we de verbinding tussen het nieuw aangelegde fietspad richting de Kanaalkom en het bestaande fietspad langsheen de Stokerijstraat.

Om deze werken mogelijk te maken, sluiten we de Gazometerstraat ter hoogte van de aansluiting met de Stokerijstraat gedurende één week af (A op plan). Van maandag 1 juli tot maandagochtend 8 juli 2019 kan plaatselijk autoverkeer de Gazometerstraat enkel in en uit via de Manteliusstraat (B op plan). Wie de ondergrondse parking van Stadshaven wil bereiken, neemt dezelfde route. Fietsers en voetgangers kunnen wel voorbij de werfzone of via het nieuwe voet- en fietspad langsheen Stadshaven van en naar de binnenstad (C op plan).

Het autoverkeer tussen de Armand Hertzstraat en Stokerijstraat wordt niet gehinderd.

 

Planning

Fase 1 (paars op plan) - Verlengen fiets- en voetpad Stokerijstraat - van begin april tot en met 14 juni 2019
Binnen deze zone verlengen we na de rioleringswerken het fietspad langs de Stokrijstraat tot aan de Kanaalkom. Langsheen de projecten Stadshaven en Quartier Bleu leggen we een voetpad aan. Tussenin komt een groenzone met bomen.

Fase 2 (groen op plan) - Inrichting lage kade - van 1 juni tot en met 13 december 2019
Deze zone omvat de lage kade die we na de rioleringswerken inrichten met een fiets- en wandelpromenade.
Binnen deze fase leggen we ook de trappenpartijen aan die de lage kade met de Gelatineboulevard
verbinden. Voor minder mobiele personen zijn er liften voorzien.

Fase 3 (geel op plan) - Aanleg gelatineboulevard - van 1 juni tot en met 13 december 2019
Na de rioleringswerken leggen we binnen deze zone de Gelatineboulevard aan. Deze autoweg vervangt in
het voorjaar van 2020 de Slachthuiskaai en krijgt langs beide zijden een brede wandelboulevard met
bomen en zitelementen. Centraal en ter hoogte van de voormalige Oude Broekermolenstraat zijn twee
verkeersvrije pleinen voorzien.

Fase 4 (blauw op plan) - Aanleg stoep Armand Hertzstraat + doorsteekjes - van 1 juli tot en met 16 december 2019
Na de rioleringswerken worden hier autovrije doorsteekjes aangelegd die de Heilig Hartwijk met de
Gelatineboulevard verbinden. Op drie plaatsen richten we pleintjes in. De Armand Hertzstraat rusten we
langsheen project Quartier Bleu uit met een stoep en groene talud (helling).

Fase 5 (rood op plan) - Aanleg tijdelijke In- en uitrit parking - van 30 september tot en met 27 december 2019
Binnen deze zone worden de tijdelijke inrit richting de parking en een verbinding tussen de Gelatineboulevard
en de bestaande rijweg aangelegd. Hulp- en onderhoudsdiensten krijgen een aparte in- en
uitrit.

Wijzigingen verkeerssituatie

Gedurende de werken wijzigt de verkeerssituatie voor het auto-, fiets- en voetgangersverkeer (tijdelijk)
tijdens fase 1 en fase 3.

Tijdens de uitvoering van fase 1 (verlengen fiets- en voetpad Stokerijstraat) is tijdelijk geen doorgaand
fiets- en voetgangersverkeer mogelijk binnen de werfzone. De toegangsdeuren tot project Stadshaven
blijven wel bereikbaar. Gedurende maximaal 1 week wordt het einde van de Gazometerstraat afgesloten om
de riolering te koppelen met deze in de Armand Hertzstraat en het nieuwe fietspad te verbinden met het
bestaande langs de Stokerijstraat. De specifieke data worden tijdig aangekondigd met signalisatie.

Tijdens de uitvoering van fase 3 (inrichting lage kade) wordt de Slachthuiskaai definitief afgesloten voor
het autoverkeer. De Gelatineboulevard, die we aanleggen binnen fase 2, vervangt deze autoverbinding.
In het voorjaar van 2020 nemen we deze nieuwe weg in gebruik. Over de Gelatineboulevard kan het autoverkeer enkel stadinwaarts rijden. Tijdens de uitvoering van fase 3 wordt ook het fiets- en voetgangersverkeer langs het kanaal tijdelijk omgeleid via de Lazarijstraat – Armand Hertzstraat – Gazometerstraat.

Infofolder

Niets missen van Hasselt? Ontvang het laatste nieuws rechtstreeks in je mailbox.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief