Westzijde Blauwe Boulevard

Update 16/01/20: Aanleg inrit parking

Op maandag 20 januari 2020 start de aanleg van de verbinding tussen de Slachthuiskaai en de in- en uitrit van de nieuwe ondergrondse parking. Om dit werk mogelijk te maken, wordt de verbindingsweg tussen de Lazarijstraat en de Kanaalkom afgesloten voor alle verkeer. Om het parkeerterrein (parking Gelatine) bereikbaar te houden, voorzien we zowel een inrit langs de Lazarijstraat als eentje aan de zijde van de Slachthuiskaai. In totaal neemt dit werk zo’n twee weken in beslag. Nadien stellen we de verbindingsweg opnieuw open voor autoverkeer.

Momenteel kan gemotoriseerd verkeer in de Armand Hertzstraat enkel in de richting van de Stokerijstraat. Deze situatie blijft nog behouden tot eind maart.

Aanleiding

In april starten we met de aanleg van het openbaar domein tussen woonproject Stadshaven, de Armand Hertzstraat, de voormalige Oude Broekermolenstraat en de Kanaalkom. Om te voorkomen dat we de bouwwerken van de parking en Quartier Bleu hinderen, splitsten we de inrichting van het openbaar domein op in 5 fases. Binnen elke fase vinden telkens eerst rioleringswerken plaats.

Planning

Fase 1 (paars op plan) - Verlengen fiets- en voetpad Stokerijstraat - van begin april tot en met 14 juni 2019
Binnen deze zone verlengen we na de rioleringswerken het fietspad langs de Stokrijstraat tot aan de Kanaalkom. Langsheen de projecten Stadshaven en Quartier Bleu leggen we een voetpad aan. Tussenin komt een groenzone met bomen.

Fase 2 (groen op plan) - Inrichting lage kade - van 1 juni tot en met 13 december 2019
Deze zone omvat de lage kade die we na de rioleringswerken inrichten met een fiets- en wandelpromenade.
Binnen deze fase leggen we ook de trappenpartijen aan die de lage kade met de Gelatineboulevard
verbinden. Voor minder mobiele personen zijn er liften voorzien.

Fase 3 (geel op plan) - Aanleg gelatineboulevard - van 1 juni tot en met 13 december 2019
Na de rioleringswerken leggen we binnen deze zone de Gelatineboulevard aan. Deze autoweg vervangt in
het voorjaar van 2020 de Slachthuiskaai en krijgt langs beide zijden een brede wandelboulevard met
bomen en zitelementen. Centraal en ter hoogte van de voormalige Oude Broekermolenstraat zijn twee
verkeersvrije pleinen voorzien.

Fase 4 (blauw op plan) - Aanleg stoep Armand Hertzstraat + doorsteekjes - van 1 juli tot en met 16 december 2019
Na de rioleringswerken worden hier autovrije doorsteekjes aangelegd die de Heilig Hartwijk met de
Gelatineboulevard verbinden. Op drie plaatsen richten we pleintjes in. De Armand Hertzstraat rusten we
langsheen project Quartier Bleu uit met een stoep en groene talud (helling).

Fase 5 (rood op plan) - Aanleg tijdelijke In- en uitrit parking - van 30 september tot en met 27 december 2019
Binnen deze zone worden de tijdelijke inrit richting de parking en een verbinding tussen de Gelatineboulevard
en de bestaande rijweg aangelegd. Hulp- en onderhoudsdiensten krijgen een aparte in- en
uitrit.

Wijzigingen verkeerssituatie

Gedurende de werken wijzigt de verkeerssituatie voor het auto-, fiets- en voetgangersverkeer (tijdelijk) tijdens fase 1 en fase 3.

Tijdens de uitvoering van fase 1 (verlengen fiets- en voetpad Stokerijstraat) is tijdelijk geen doorgaand fiets- en voetgangersverkeer mogelijk binnen de werfzone. De toegangsdeuren tot project Stadshaven blijven wel bereikbaar. Gedurende maximaal 1 week wordt het einde van de Gazometerstraat afgesloten om de riolering te koppelen met deze in de Armand Hertzstraat en het nieuwe fietspad te verbinden met het bestaande langs de Stokerijstraat. De specifieke data worden tijdig aangekondigd met signalisatie.

Tijdens de uitvoering van fase 3 (inrichting lage kade) wordt de Slachthuiskaai definitief afgesloten voor het autoverkeer. De Gelatineboulevard, die we aanleggen binnen fase 2, vervangt deze autoverbinding. In het voorjaar van 2020 nemen we deze nieuwe weg in gebruik. Over de Gelatineboulevard kan het autoverkeer enkel stadinwaarts rijden. Tijdens de uitvoering van fase 3 wordt ook het fiets- en voetgangersverkeer langs het kanaal tijdelijk omgeleid via de Lazarijstraat – Armand Hertzstraat – Gazometerstraat.

Infofolder