Werking: gemeenteraad & raad voor maatschappelijk welzijn

Samenstelling

Verkiezing
Om de zes jaar kiezen de Hasselaren hun gemeenteraadsleden. Wie ouder is dan 18 jaar brengt één stem uit. De verkiezingsuitslag garandeert 41 verkozenen – precies in verhouding met het Hasseltse inwonersaantal. Alle gemeenteraadsleden vormen de gemeenteraad, en die bepaalt wat er in de gemeente gebeurt. 

Het nieuw decreet lokaal bestuur verzekert de maximale integratie van de stadsorganisatie en het OCMW. Dezelfde 41 personen zijn lid van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. De voorzitter van de gemeenteraad is ook de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Politieke fractie
Ieder raadslid is lid van een politieke partij. Alle raadsleden van dezelfde partij vormen een fractie. Hoe meer stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, hoe groter de fractie van die partij. En dus … hoe meer invloed die partij uitoefent op het bestuur van de stad.

Coalitie vormen
Net na de verkiezingen zoeken partijen naar een meerderheid, om samen het beleid te voeren. Vinden ze die? Dan zijn dat de coalitiepartijen: in Hasselt zijn het N-VA (12 zetels), RoodGroen+ (11) en Open VLD (4 zetels). De andere partijen vormen de oppositie: CD&V (9 zetels), Vlaams Belang (3 zetels) en PVDA (2 zetels). Het aantal behaalde stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen bepaalt de grootte van de partij in de coalitie of de oppositie.
 

Zetelverdeling

Politieke partij   Zetels in de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn
N-VA 12
RoodGroen+ 11
Open VLD 4
Vlaams Belang 3
CD&V 9
PVDA 2
Totaal 41

Bevoegdheden

De gemeenteraad bepaalt het algemene beleid voor de stad Hasselt. En ze bestuurt de stad op basis van die hoofdlijnen. Het college van burgemeester en schepenen garandeert het dagelijkse bestuur.

De raad voor maatschappelijk welzijn, vroeger OCMW-raad, bepaalt het algemeen beleid van het OCMW Hasselt en stemt de werking van de OCMW-diensten af op het beleid. Het vast bureau bereidt de beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn voor en voert ze uit. Daarnaast beschikt het vast bureau over een aantal eigen bevoegdheden.

 

Burgerinitiatief

Fotoalbum

installatie gemeenteraad 2019

Contact