Werking gemeenteraad

Samenstelling gemeenteraad

Verkiezing
Om de zes jaar kiezen de Hasselaren hun gemeenteraadsleden. Wie ouder is dan 18 jaar brengt één stem uit. De verkiezingsuitslag garandeert 41 verkozen gemeenteraadsleden – precies in verhouding met het Hasseltse inwonersaantal. Alle gemeenteraadsleden vormen de gemeenteraad, en die bepaalt wat er in de gemeente gebeurt.

Politieke fractie
Ieder gemeenteraadslid is lid van een politieke partij. Alle gemeenteraadsleden van dezelfde partij vormen een fractie. Hoe meer stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, hoe groter de fractie van die partij. En dus … hoe meer invloed die partij uitoefent op het bestuur van de stad.

Coalitie vormen
Net na de verkiezingen zoeken verschillende partijen naar een meerderheid, om samen het beleid te voeren. Vinden ze die? Dan zijn dat de coalitiepartijen: in Hasselt zijn het Helemaal Hasselt (15 zetels) en CD&V (10 zetels). De andere partijen vormen de oppositie: N-VA (11 zetels), Groei met Open VLD (4 zetels) en Vlaams Belang (1 zetel). Het aantal behaalde stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen bepaalt de grootte van de partij in de coalitie of de oppositie.
 

Politieke partij   Zetels in de gemeenteraad
Helemaal Hasselt (sp.a, Groen en onafhankelijken)  15
CD&V  10
Groei met Open VLD 4
Vlaams Belang 1
N-VA 11
Totaal 41

Bevoegdheden gemeenteraad

De gemeenteraad bepaalt het algemene beleid voor de stad Hasselt. En ze bestuurt de stad op basis van die hoofdlijnen. Het college van burgemeester en schepenen garandeert het dagelijkse bestuur.

Werking gemeenteraad

De commissie met alle gemeenteraadsleden bereidt de agendapunten voor door specifieke vragen te stellen. Op het einde van de maand volgen de debatten tijdens de gemeenteraad. Vaak gaan die over budgetwijzigingen, aanpassing van reglementen en ruimtelijke uitvoeringsplannen. Elke maand – behalve in juli en augustus – vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het stadhuis (Kezerreme) op het Limburgplein.

Kom naar de vergadering

De debatten zijn openbaar. Kom ze volgen! Schrijf je in via secretariaat@hasselt.be en ontvang maandelijks de agendapunten in je mailbox. Zo blijf je gemakkelijk op de hoogte. De commissievergadering vindt plaats om 18 uur in de raadzaal van het stadhuis (Kezerreme) op het Limburgplein. De gemeenteraad start om 20 uur op dezelfde locatie. Bekijk hier de data van de zittingen, agendapunten en verslagen. Ontdek in het huishoudelijk reglement wat tijdens zo’n vergadering wel en niet mag.

Burgerinitiatief