Titel

Waterschade tussen 27 mei en 26 juni melden

Waterschade tussen 27 mei en 26 juni melden

Wat

Ondervond je water- en/of hagelschade na de hevige regen in de periode 27 mei tot 26 juni? Stel een dossier op (aard en tijdstip van de overlast, foto's, getuigenissen, bewijsmateriaal,...) en geef de geleden schade aan bij je verzekeringsmaatschappij (bv. brandverzekering).

Wordt de schade niet gedekt door je eigen verzekering? Dan kan je misschien een dossier indienen bij het Vlaams rampenfonds. De stad diende op 28 juni een aanvraag in om als rampgebied erkend te worden. Binnenkort zal de Vlaamse Regering beslissen of de regenval als ramp erkend wordt.

Wanneer

Als het noodweer erkend wordt, dan wordt dit openbaar bekend gemaakt. Na publicatie van de erkenningsbesluiten in het Belgisch Staatsblad heb je 3 maanden de tijd (vanaf de maand die volgt op de publicatie) om een schadedossier in te dienen. 

Voor wie

Hasselaren die voldoen aan de voorwaarden van het Vlaams Rampenfonds en die waterschade opliepen tussen 27 mei en 19 juni 2016.

Procedure

Wil je weten of je beroep kan doen op het rampenfonds? Je vindt alle info en een infobrochure over de procedure terug op hun website.