Wat gaan we doen?

Campagnebeeld_bereikbaar

We maken het werk af

De binnenstad van Hasselt – het stadscentrum binnen de kleine ring- is al jaren grotendeels autoluw. Een keuze waarin heel wat steden ons zijn gevolgd. En gelijk hebben ze. Maar dat betekent niet dat er geen ruimte voor verbetering is. Het stadsbestuur wil de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van de binnenstad op een slimme manier verder optimaliseren. De wandelaar en de fietser krijgen daarbij een prominente plaats maar ook gemotoriseerd verkeer heeft nog een plaats in die ambitie. We zijn ervan overtuigd dat we met de juiste ruimtelijke ingrepen, slimme technologieën, een verbeterde circulatie, geoptimaliseerde venstertijden en verkeersregimes, Hasselt weer een stuk aantrekkelijker kunnen maken voor al wie er leeft, werkt, onderneemt of de stad bezoekt.
 
Tegen de zomer willen we een plan opstellen dat tegelijk de mobiliteit, de bereikbaarheid en de aantrekkelijkheid van de binnenstad nog zal verhogen. Dat plan brengt de veranderingen op vlak van mobiliteit in kaart, maar beschrijft ook wat we met de vrijgekomen ruimte en kansen gaan doen. Dit doen we samen met jou, de Hasselaar.

Agenda

We gaan van start met een online mobiliteitsbevraging die onderdeel is van een ruimer participatietraject. Met de bevraging inventariseren we eerst je noden en wensen. Daarna gaan we graag met je in dialoog over de verzamelde input. Hopelijk kan dat binnenkort weer in levende lijve, in de binnenstad zelf.

Wanneer we een actie of bijeenkomst aankondigen, vind je deze hier terug.

Afgelopen bijeenkomsten

  • Op uitnodiging: themasessie zorg op 11 maart
  • Op uitnodiging: themasessie vertegenwoordigers handelaars op 26 februari
  • Op uitnodiging: themasessie jeugd en onderwijs op 23 februari

Wat voorafging

Op 13 september 2020 vond Autoloze Zondag plaats. We gingen al een eerste keer op pad om de reacties van de verschillende Hasselaren te peilen en vroegen naar hun mening over een autoluwe binnenstad. De eerste reacties kan je hier bekijken.

Veelgestelde vragen

De publieke bevraging is een eerste focuspunt in ons traject. Doorheen het traject zullen wij hier de meest gestelde vragen verzamelen en beantwoorden.