Voorlopig rijbewijs

Voorlopig rijbewijs

Wat

Slaag je voor het theoretische rijexamen? Vraag dan je voorlopige rijbewijs aan op de dienst Bevolking. Met dat bewijs mag je een voertuig op de openbare weg besturen, om je praktische rijexamen voor te bereiden. Er zijn twee soorten voorlopig rijbewijs categorie B, afhankelijk van je leeftijd en of je al dan niet rijdt met een begeleider:

Optie 1: voorlopig rijbewijs zonder begeleider

 • Je bent minstens 18 jaar.
 • Je bent in de afgelopen drie jaar geslaagd voor het theoretische examen categorie B.
 • Je voorlopig rijbewijs is 18 maanden geldig – niet verlengbaar of hernieuwbaar.
 • Na minstens 20 uur praktijklessen in een erkende rijschool én met een rijgeschiktheidsattest van de rijschool mag je alleen rijden.
 • Je mag niet rijden tussen 22 en 6 uur op vrijdag, zaterdag, zondag en (de vooravond van) feestdagen.

Optie 2: voorlopig rijbewijs mét begeleider

 • Je bent minstens 17 jaar.
 • Je bent in de afgelopen drie jaar geslaagd voor het theoretische examen categorie B.
 • Je voorlopig rijbewijs is 36 maanden geldig, maar niet verlengbaar.
 • Je verplichte begeleider heeft al minstens 8 jaar een rijbewijs B, zonder rijverbod tijdens de laatste 3 jaar.
 • Je mag niet rijden tussen 22 en 6 uur op vrijdag, zaterdag, zondag en (de vooravond van) feestdagen.

Hoe aanvragen

Kom je rijbewijs zelf afhalen op de dienst Bevolking. Ook een gezinslid mag het rijbewijs afhalen, als hij/zij de gevraagde documenten bij heeft.

Meebrengen

 • eID van de autobestuurder in spe
 • Lijk je nog op je eID-foto? Dan kan die ook automatisch gebruikt worden voor je rijbewijs. Zijn er te veel uiterlijke verschillen? Breng dan 1 recente, ‘gelijkende’ pasfoto die voldoet aan de wettelijke eisen.
 • ondertekende aanvraagformulier, dat je van het examencentrum krijgt
 • eventueel rijgeschiktheidsattest van de rijschool
 • eventueel medisch attest (voor categorie C en D)

Kostprijs

25 euro
Betaal je voorlopig rijbewijs met bancontact.