Vergunning of meldingsplicht bij (ver)bouwen?

Vergunning of meldingsplicht bij (ver)bouwen?

Stedenbouwkundige vergunning, melding of geen vergunning

Om te bouwen of verbouwen, heb je meestal een stedenbouwkundige vergunning nodig. Voor sommige werken of handelingen heeft de Vlaamse Regering de vergunningsplicht omgezet in een meldingsplicht of is geen vergunning vereist op voorwaarde dat je een aantal regels naleeft. Meer uitleg hierover vind je op de website Ruimtelijke Ordening.  Bij de Dienst Vergunningen van de Stad Hasselt kan je terecht met al je vragen. Afhankelijk van het soort vergunning, maak je bij je aanvraag gebruik van één van volgende formulieren.

Alle soorten werken mogen enkel uitgevoerd worden als ze niet strijdig zijn met de codex ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften. Dat kunnen voorschriften zijn van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), een bijzonder plan van aanleg (BPA), een verkavelingsvergunning (verkaveling) of een verordening. Vraag daarom eerst na bij de  Dienst Vergunningen (Ruimtelijke Ordening) of het bouwperceel in een gebied ligt waar een RUP, een BPA, verkaveling of een verordening geldt.

Onze verordeningen kan je hier raadplegen: