Veelgestelde vragen

De komende jaren verandert er van alles aan de mobiliteit in de binnenstad. Om van elke verandering een succes te maken, is een bereikbaarheidscoach aangesteld. Zodra hij of zij aan het werk is, kan je een persoonlijke afspraak inplannen. In tussentijd kan je op deze pagina al terecht voor enkele veel gestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen? Stel hem via het meldingsformulier onderaan deze webpagina.

Bereikbaarheid

We willen het stadscentrum laten evolueren naar een aantrekkelijke en bereikbare binnenstad voor iedereen. Maar betekent voor iedereen iets anders. Om rekening te kunnen houden met al die verschillende invalshoeken en heel specifieke lokale situaties moet je ze eerst kennen. Daarom zijn we in eerste instantie het gesprek met die verschillende groepen aangegaan. Via verschillende buurtwandelingen en een online enquête verzamelden we ook een pak informatie. De enquête alleen al bracht zo'n 2800 suggesties op van zo'n 1524 mensen. Naast luisteren, hebben we ook getest. Uit al deze acties kwam dan een nieuw bereikbaarheidsplan naar boven, gemaakt voor en door de Hasselaar.

Bewoners hebben recht op toegangskaarten voor de autoluwe zone. Voor familieleden en bijvoorbeeld zorgpersoneel werken we aan een online reservatiesysteem dat de toegangen in de toekomst zal reguleren. In het systeem kan de nummerplaat van de bezoeker ingegeven worden. Slimme camera’s op straat zullen deze nummerplaten dan herkennen en toegang verlenen aan de geregistreerde bezoeker. We plannen dit systeem in de zomer van 2022 in werking te hebben. Let wel op: met nummerplaatherkenning krijg je toegang tot de zone voor een snel bezoek. De parkeerplaatsen blijven hoofdzakelijk voorbehouden voor bewoners, mindervaliden en kortparkeerders.

Wie slecht te been is of aangewezen is op een begeleider kan afhankelijk van de beschikbaarheid gebruik maken van de kortparkeerplaatsen. Dat zijn de shop-and-run-plaatsen waar je maximum 30 minuten kan parkeren voor een winkelbezoek, maar dus ook om iemand af te zetten en te begeleiden tot de bestemming. Deze plaatsen zijn steeds vlakbij voorname bestemmingen zoals het Stadhuis, de hoofdas, de Grote Markt, het toeristisch centrum en de Minderbroederskerk.

De Havermarkt is een van de zones waar we regelmatig in gesprek zijn gegaan met bewoners en ondernemers. Dit deden we door digitale overleggen en een buurtwandeling. De Havermarkt past in de ruimtelijke corridor die we creëren van en naar het station.  We bestuderen momenteel de heraanleg van de Bampslaan, evenals die van de Havermarkt. Het is in dat kader dat we de ruimtelijke kwaliteit van deze corridor in zijn totaliteit bekijken inclusief de verbeterde indeling van de vervoersruimte met een plaats voor de fietser, auto en voetganger. In de toekomst zetten we in de omgeving van de havermarkt in op meer kortparkeerplaatsen, meer ruimte voor groen, beleving en aantrekkelijkheid. In tussentijd blijven we het dialoog met de Havermarkt verder zetten.

Uit de bevraging en de stakeholdergesprekken hoorden we dat de binnenstad nog net te vaak te maken heeft met doorgaand verkeer en zoekverkeer. Een maatregel om dit tegen te gaan is het ‘klavertje vier’. We delen de stad op in vier zones, en in welke zone je inrijdt, ga je ook uit. Oversteken tussen zones is niet meer mogelijk.

Voor de implementatie van het klavertje vier zullen hier en daar extra straten afgesloten. Het kaartje op pagina 9 van de brochure geeft deze afsluitingen weer. Het gaat daar echter niet altijd om permanente afsluitingen, maar vaak ook om slimme technologie zoals verzinkbare paatjes die aangestuurd worden door camera’s met nummerplaatherkenning.

Waar het echt niet anders kan zal een afsluiting bekeken worden maar vooraleer we dat doen, gaan we steeds goed de buurt informeren.

We voorzien een stijging in het aantal zorgparkeerplaatsen in het stadscentrum. Daarnaast zijn we ook in overleg met vertegenwoordigers van de zorg aan het zoeken naar oplossingen rond last-mile mobiliteit. Waardoor zorgverleners met de wagen terecht kunnen op een randparking, en van daaruit verder kunnen met een (bak)fiets of een ander alternatief vervoersmiddel. Mantelzorgers krijgen mits officieel bewijs ook steeds toegang tot de autoluwe zone.

Handhaving

Het is fijn om te zien dat er veel gefietst wordt in Hasselt en we willen dit natuurlijk ook stimuleren. Het is daarom niet verboden om in de voetgangerszone te fietsen, maar we vragen wel dat de fietser zijn gedrag aanpast door solidair te zijn met de wandelaar weggebruiker en bij drukte in de binnenstad af te stappen. Samen vrij en comfortabel kunnen bewegen in openbaar domein staat voorop. In de toekomst zullen we op verschillende momenten sensibiliseren. Op lange termijn onderzoeken we mogelijk vaste oplossingen zoals een druktebarometer.

Op korte termijn zullen we op de shop-and-run-plaatsen werken met een parkeerschijf, waarvan het gebruik gecontroleerd wordt door de parkeerwachters in de binnenstad. Op lange termijn kijken we naar slimme oplossingen door het invoeren van sensoren op de parkeerplaatsen, die tevens ook de vrije parkeerplekken zullen aangeven.

Algemeen

Buiten de aanpassing van de venstertijden (leveringen zijn mogelijk tussen 07:00 en 11:00) verandert er weinig aan het beleid rond leveringen en laad-en losplaatsen. Hier en daar zullen enkele wegen veranderen van richting, en door het invoeren van het klavertje vier zullen leveranciers in het begin hun route ook even extra goed moeten bekijken. Om ondernemers bij te staan bij de verandering voor zichzelf en de leveranciers zetten we een bereikbaarheidscoach in. De bereikbaarheidscoach zal het aanspreekpunt zijn bij vragen en suggesties, en zal ook de implementatie van ingrepen kaderen.

De centrumpendel blijft zoals vanouds beschikbaar. De stad evalueert op dit moment het gebruik van de wandelbus. Uit de proefperiode zijn enkele werkpunten opgedoken waarmee we nu aan de slag gaan om technische en financiële antwoorden te zoeken.

Timing & impact

We voeren het plan stapsgewijs uit, en zullen de betrokken personen ook informeren wanneer er een wijziging in de buurt zal plaatsvinden. De grove planning ziet er als volgt uit:

  • najaar 2021: kleine infrastructurele wijzigingen en proefopstellingen, invoeren shop-and-run- en doelgroepparkeren, extra fietsparkeerplaatsen aan de toegangspoorten van de binnenstad, invoer enkelrichting in de Koning Albertstraat, start werken Bonnefanten- en Witte Nonnenstraat.
  • voorjaar 2022: proefopstelling schoolstraat in Capucienenstraat en afsluiten Dokter Willemsstraat, invoeren woonerf binnen de kleine ring (snelheidsverlaging van 30 km/u naar 20 km/u), aanpassing circulatie Havermarkt.
  • zomer 2022: grotere wijzigingen aan infrastructuur (paaltjes, afsluitingen, camera’s met nummerplaatherkenning ...), start werken Capucienenstraat.

De komende jaren verandert er van alles aan de mobiliteit in de binnenstad. Om van elke verandering een succes te maken, is een bereikbaarheidscoach aangesteld. Zodra hij of zij aan het werk is, kan je een persoonlijke afspraak inplannen. Hou onze kanalen in de gaten voor meer informatie. Je kan daarnaast ook steeds een vraag stellen via het meldingsformulier.

Aan dit plan ging een heel proces vooraf met verschillende participatiemomenten, om tot een gedragen aanpak te kunnen komen. Dat neemt niet weg dat we steeds bereid zijn om in dialoog te gaan. Je kan dus altijd een melding maken via het meldingsformulier.

Andere vragen?

Staat het antwoord op je vraag er niet tussen? Stel dan je vraag via onderstaand formulier.

Jouw contactgegevens
Je melding
Over welke locatie gaat jouw melding?
Document
Voeg een foto of document toe
Slechts één bestand.
6 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx.

Slechts één bestand.
6 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx avi.

De stad Hasselt zal de gegevens die ze van jou ontvangt enkel en alleen gebruiken in het kader van deze aanvraag en geeft ze alleen door aan derden als dat nodig is voor de afhandeling van je vraag. We bewaren ze niet langer dan nodig voor dit doeleinde. Meer informatie over hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens kan je terugvinden in de privacyverklaring

Contact