Vrijwilligerswerk vaccinatiecentrum

1. Profielen

In het vaccinatiecentrum Herkenrode nemen de vrijwilligers de volgende taken op:

 • Stewards (parking, inkom, temperatuurmeting, wachtzone, vaccinatielijn, …)
 • Onthaalmedewerkers (registratie van burgers)
 • Medische profielen

Taakomschrijvingen en een plattegrond van het vaccinatiecentrum, vind je hier onder.

 • Kandidaat-vrijwilligers moeten minstens 18 jaar zijn.  
 • Ben je 65+, stel je dan enkel kandidaat wanneer je in goede gezondheid verkeert. 

Opgelet. Als vaccinator moet je gevaccineerd zijn voor hepatitis B waardoor je over de nodige antistoffen beschikt. 

Meer informatie voor (huis)artsen

2. Shift - werktijden

 • Een shift duurt minimum 2 uur en maximum 5 uur.   
 • De openingsuren zijn afhankelijk van de toegeleverde vaccins.  
 • Op piekmomenten gaan alle vaccinatielijnen (8) open en zijn er drie shiften per dag
 • Er zijn lockers beschikbaar om je persoonlijke spullen in op te bergen.
  Laat dure voorwerpen bij voorkeur thuis en neem geen handtassen, rugzakken
  e.d. mee naar je werkpost in het vaccinatiecentrum.     

3. Verzekeringspolis

Er wordt een verzekering voorzien. De verzekeringspolis vind je hier.

4. Vergoeding

Het engagement gebeurt op vrijwillige basis, er is geen geldelijke vergoeding.  

5. Catering

 • Voor de vrijwilligers wordt koffie, thee, frisdrank, fruit en/of koeken voorzien.  
 • Doe je twee of meer shiften, dan is er een broodmaaltijd.

6. Aanrijroute + parking

 • Hier vind je de aanrijroute en de medewerkersparking van het vaccinatiecentrum (Ethias Arena). Meld je aan naast Poort 15 (deur ‘Personeel hier aanmelden’).
 • Kom je met de fiets, dan kan je deze parkeren aan de achterkant van de Ethias Arena  (Poort 15) of eventueel binnenzetten in de hangar.

7. Book'u

Als vrijwilliger registreer je je op onze planningstool Book'u

Heb je vragen over Book'u? Om je hierbij te begeleiden, hebben we een opleidingsmodule gemaakt. Deze module begeleidt je stap voor stap doorheen het hele proces van inschrijving tot effectieve inplanning. Het is zeker aan te raden om deze korte module te doorlopen.

Ontdek alles over Book'u

8. Richtlijnen met betrekking tot zelf gevaccineerd worden als vrijwilliger

 • Zorgverleners krijgen voorrang bij het vaccineren.  
 • Toekomstig personeel en vrijwilligers die zich in voldoende mate engageren, worden zo snel mogelijk gevaccineerd indien het aantal vaccins of mogelijke overschotten dit toelaat.
 • Vaccinatie van het personeel/vrijwilligers gebeurt in het vaccinatiecentrum van tewerkstelling, niet in het vaccinatiecentrum van de gemeente waar men woont.

9. Vrijwilligersovereenkomst

De vrijwilligersovereenkomst kan je hieronder raadplegen of na registratie via het Book’u-systeem

10. Screening politie

De omzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken dd. 29/03/2018 voorziet dat de organisator van een evenement dus ook vaccinatiecentrum, onder regie van de bestuurlijke overheid, wordt verondersteld om actief en gecoördineerd bij te dragen tot het veilig en vlot verloop van de gebeurtenis. Dit impliceert dat de organisator de namen van alle medewerkers (dus ook het zorgpersoneel), aan het evenement, aan de politie moet bezorgen die vervolgens een screening uitvoert. Concreet betekent dit dat wij je naam en rijksregisternummer aan de politie bezorgen.

11. Contact

HR team Herkenrode (Inge, Christophe, Laura)
Tel:  0471 77 59 95 
Mail: vaccinatiecentrum@hasselt.be

12. Algemene afspraken

 • Word je gevraagd om een interview te geven of polst een journalist naar jouw ervaringen in het vaccinatiecentrum, stem dit dan altijd eerst af met je verantwoordelijke ter plaatse. Hij/zij bekijkt het dan met de persverantwoordelijke van het vaccinatiecentrum. 
 • Laat dure voorwerpen bij voorkeur thuis en neem geen handtassen, rugzakken e.d. mee naar je werkpost in
  het vaccinatiecentrum. Er zijn lockers om je spullen in op te bergen.
 • Beperk het gebruik van je gsm tijdens je shift, ook tijdens de minder drukke momenten.   

13. Cijfers 2021

 •     medewerkers: 1077   
  • Niet-medische profielen: 671  
  • Zorgmedewerkers: 406  
  • Bezoldigd: 203  
  • Onbezoldigd: 203  
    
 • gepresteerde uren door medewerkers: 14019
  • Niet-medische profielen: 7872  
  • Zorgmedewerkers: 6147  
  • Bezoldigd: 4292  
  • Onbezoldigd: 1856  
    
 • aantal medewerkers per rol: 1077
  • Niet-medische profielen: 7872  
  • Zorgmedewerkers: 6147  
  • Bezoldigd: 4292  
  • Onbezoldigd: 1856  
  • Niet-medische rol: 657  
  • Apotheek: 119  
  • Toezichthoudend arts: 57  
  • Verpleegkundige rol: 223  
  • Student zorgmedewerker: 50  
  • Mobiele team: 46  
    
 • bedankmomentjes: 6  
 • nieuwsbrieven naar vrijwilligers: 8 
   
 • aantallen van de vaccinatiecampagne: 
  • 121.221 unieke burgers ontvangen in ons VC sinds 19 februari 2021
  • 94,26% basisvaccinatiegraad in de leeftijdsgroep +18 jaar 
  • 73.144 boosterprikken in de leeftijdsgroep +18 jaar 
  • 91% burgers +18 jaar heeft reeds een uitnodiging voor boosterprik ontvangen 

 
 

14. Veel gestelde vragen

Voorlopig zijn er geen vaste openingsuren, alles is afhankelijk van de toelevering van de beschikbare vaccins.   
 
Van zodra het vaccinatiecentrum op volle capaciteit kan draaien, zijn er drie shifts per dag en dit zeven dagen op zeven.   
 
- 09.00u -13.00u | shift 1  
- 13.00u-17.00u | shift 2  
- 17.00u-21.00u | shift 3

 

Uiteraard! We houden ons strikt aan de geldende coronamaatregelen. Bij aankomst in het vaccinatiecentrum wordt ieders temperatuur gemeten, handen moeten regelmatig worden ontsmet, iedereen draagt een mondmasker en houdt voldoende afstand.   

Wacht je liever met helpen tot je bent gevaccineerd dan kunnen we je Book’u-account tijdelijk uitschakelen tot jij aangeeft dat we je opnieuw mogen contacteren.   

Het is op termijn de bedoeling om ook vrijwilligers te vaccineren. Eerst mensen die in nauw contact komen met de bezoekers, vervolgens vrijwilligers op basis van leeftijd (oudste vrijwilligers eerst). Wanneer dit kan is momenteel onduidelijk en afhankelijk van de beschikbare vaccins.  

Er rijdt een gratis vaccinatiependel vanaf een half uur voor opening tot een half uur na sluiting, telkens om het half uur, op het uur (bijvoorbeeld: 0X.00u & 0X.30u).
De pendel rijdt in lus van het station Hasselt, naar het Kolonel Dusartplein, het vaccinatiecentrum en dan weer terug.
De rit is gratis op vertoon van je Book’u shiftbevestiging.    

*Deze uren zijn steeds onderhevig aan last minute wijzigingen. 

Afhankelijk van je locatie of de firewalls die ingesteld staan, kan Book’u soms een foutmelding registreren. Ben (of was) je toevallig op een externe locatie (dus niet thuis), dan kan je proberen om de Book’u app te installeren en het zo te proberen. Je kan het ook bij thuiskomst nog eens opnieuw proberen. 

Voorlopig draait het VC Herkenrode nog niet op volle capaciteit en zijn de openingsuren beperkt. Vanaf het moment dat de toelevering van het aantal vaccins toeneemt, zal het VC ook in het weekend en ‘s avonds open zijn en zullen er meer medewerkers nodig zijn. Geen zorgen dus wanneer je niet meteen wordt opgeroepen.
 
Hou ook rekening met de volgende zaken:  

 •  Je bent niet ingepland zolang je geen bevestiging krijgt voor een bepaalde shift. Een bevestiging voor een shift komt automatisch via het Book’u-systeem en ontvang je binnen de 24 uur.  
 • Na bevestiging van je shift ontvang je (ten laatste 24 uur) voor de shift start nog een e-mail met informatie over je taken en andere praktische info m.b.t. het vaccinatiecentrum.  
 • Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Dan sta je dus niet ingepland.

Dat kan. Klik op de registratiepagina op "Ik heb reeds een account". Zo link je jouw bestaande account met het vaccinatiecentrum Herkenrode als werkgever.

Opgelet: Wil je als medewerker aan de slag bij VC Herkenrode, dan moet je akkoord gaan met een screening door de politie. Deze screening is verplicht en wordt opgedragen door Politie LRH. Een bestaande Book’u-account koppelen aan die van VC Herkenrode betekent dus ook dat je automatisch instemt met de politiescreening.  

 

De namen van alle eventuele medewerkers worden om veiligheidsredenen gescreend. De screening is verplicht en werd opgedragen door Politie LRH.  

Heeft iemand een strafblad of een achtergrond die moeilijk(er) te rijmen valt met de taken in het vaccinatiecentrum, dan bestaat de mogelijkheid dat de politie en  burgemeester van Hasselt het advies geven om die persoon niet in te schakelen.  
 
Dit is conform de Omzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken dd. 29/03/2018. 

Je beschikbaarheid ingeven is handig, maar (voorlopig) niet noodzakelijk. Er zal steeds een mail worden gestuurd met de beschikbare shiften. Je kan op dat moment aangeven wanneer je ingeschakeld kan/wil worden.  
 
Jouw beschikbaarheden ingeven bij Book’u kan ook steeds via 'Beschikbaarheden' -> 'Kalender' (linkerkant menu).  

Voorlopig draait het VC Herkenrode niet op volle capaciteit en zijn we beperkt open. Vanaf het moment dat de toelevering van het aantal vaccins toeneemt, zal het VC ook in het weekend en ‘s avonds open zijn en zullen er meer medewerkers nodig zijn. Geen zorgen dus wanneer je niet meteen wordt opgeroepen.