Vrijwilligerswerk vaccinatiecentrum

1. Profielen

In het vaccinatiecentrum Herkenrode zoeken we vrijwilligers voor volgende taken:

 • Stewards (parking, inkom, temperatuurmeting, wachtzone, vaccinatielijn, …)
 • Onthaalmedewerkers (registratie van burgers)

Taakomschrijvingen en een plattegrond van het vaccinatiecentrum, vind je hier onder.

 • Kandidaat-vrijwilligers moeten minstens 18 jaar zijn.  
 • Ben je 65+, stel je dan enkel kandidaat wanneer je in goede gezondheid verkeert. 

2. Shift- werktijden

 • Een shift duurt vier uur.  
 • De openingsuren zijn afhankelijk van de toegeleverde vaccins.  
 • Op piekmomenten gaan alle vaccinatielijnen (8) open en zijn er drie shiften per dag

3. Verzekeringspolis

Er wordt een verzekering voorzien.
De verzekeringspolis vind je hier.

4. Vergoeding

Het engagement gebeurt op vrijwillige basis, er is geen geldelijke vergoeding.  

5. Catering

 • Voor de vrijwilligers wordt koffie, thee, frisdrank, fruit en/of koeken voorzien.  
 • Doe je twee of meer shiften, dan is er een broodmaaltijd.

6. Aanrijroute + parking

 • Hier vind je de aanrijroute en de medewerkersparking van het vaccinatiecentrum (Ethias Arena). Meld je aan naast Poort 15 (deur ‘Personeel hier aanmelden’).
 • Kom je met de fiets, dan kan je deze parkeren aan de achterkant van de Ethias Arena  (Poort 15) of eventueel binnenzetten in de hangar.

7. Registratie website

 • Nog niet geregistreerd als vrijwilliger, doe dat dan via het planningssyteem  Book’u
 • Al geregistreerd via helplimburgvaccineren.be dan heb je normaal gezien een registratiemailtje ontvangen.

8. Richtlijnen met betrekking tot zelf gevaccineerd worden als vrijwilliger

 • Artsen en verpleegkundigen krijgen voorrang bij het vaccineren.  
 • Toekomstig personeel en vrijwilligers die zich in voldoende mate engageren, worden zo snel mogelijk gevaccineerd indien het aantal vaccins of mogelijke overschotten dit toelaat.
 • Vaccinatie van het personeel/vrijwilligers gebeurt in het vaccinatiecentrum van tewerkstelling, niet in het vaccinatiecentrum van de gemeente waar men woont.

9. Vrijwilligersovereenkomst

De vrijwilligersovereenkomst kan je raadplegen na registratie via het Book’u-systeem

10. Screening politie

De omzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken dd. 29/03/2018 voorziet dat de organisator van een evenement dus ook vaccinatiecentrum, onder regie van de bestuurlijke overheid, wordt verondersteld om actief en gecoördineerd bij te dragen tot het veilig en vlot verloop van de gebeurtenis. Dit impliceert dat de organisator de namen van alle medewerkers (dus ook het zorgpersoneel), aan het evenement, aan de politie moet bezorgen die vervolgens een screening uitvoert. Concreet betekent dit dat wij je naam en rijksregisternummer aan de politie bezorgen.

11. Contact

HR team Herkenrode (Inge, Christophe, Laura)
Tel:  0471 77 59 95 
Mail: vaccinatiecentrum@hasselt.be