Ontvang onze vacatures rechtstreeks in je mailbox. Schrijf je in voor onze Job Alert en ontdek de perfecte job!

Vacature projectmanager-applicatiebeheerder

Jouw uitdagingen

In de Slimme Stad van de toekomst zijn applicaties essentieel voor een efficiënte en klantgerichte werking. Zij zijn dan ook belangrijke bouwstenen van het Digitaal Platform Hasselt. Als applicatiebeheerder en project manager zorg jij mee voor een vlekkeloze invoering van nieuwe applicaties, aanpassingen in bestaande applicaties en de dagelijkse ondersteuning van deze applicaties. Je organiseert acceptatietesten en gebruikersopleidingen en je communiceert helder over applicatie-upgrades en nieuwe features. Je analyseert de nood aan nieuwe applicaties en wijzingen binnen bestaande applicaties en werkt hiervoor goed samen met de betrokken diensten en (potentiële) leveranciers. Je vertaalt de business behoeften in Digitale en Smart City oplossingen.

Je bent verantwoordelijk voor één of meerdere clusters van applicaties en fungeert als aanspreekpunt voor de diensten die deze applicaties gebruiken. Het applicatie-landschap wordt de komende jaren grondig aangepast waarbij we inzetten op breed gebruik van een aantal grote platformen (CRM/zaaksysteem, vrijetijdsplatform, data en analytics platform, betaalplatform, FMIS, Robotic Process Automation) met integraties tussen deze applicaties en een uitstekende digitale klantenervaring in de front-end (de website en een bijkomend digitaal kanaal, de stadsapp); we vervangen ook applicaties die niet meer voldoen aan de verwachtingen.

Je geeft methodische en technische ondersteuning aan de ‘data werkers’ bij de integratie van data uit de informatiesystemen en het verwerven van inzichten (rapportering, analytics). Verder werk je mee aan de uitbouw van het data en analytics platform.

Je belangrijkste uitdagingen

 • Projecten: je leidt projecten om het Digitaal platform Hasselt verder vorm te geven. Dit omvat zowel nieuwe applicaties of omvangrijke wijzigingen aan bestaande applicaties. Ook het opzetten van het servicemodel behoort tot jouw verantwoordelijkheden.
 • Operationele werking: je zorgt ervoor dat de gebruikers op een vlotte manier kunnen werken met de applicaties.
 • Kwaliteitsbewaking: je communiceert helder over afspraken, features en upgrades en je stimuleert gebruikers en hun leidinggevenden om de applicaties correct en efficiënt te gebruiken; je detecteert structurele problemen en opportuniteiten en werkt op een actieve manier verbetervoorstellen uit; je bewaakt mee de beschikbaarheid en de performantie van de applicaties; je zorgt voor een overzichtelijke documentatie die up-to-date is
vacature projectmanager-applicatiebeheerder

Jouw talenten

 • Projectmanagement: je werkt gestructureerd en je pakt de zaken op een projectmatige manier aan;
 • Samenwerken: je werkt vlot met iedereen samen - eindgebruikers en hun leidinggevenden, ICT-collega's van de eerste lijn en de infrastructuur, afdelingshoofd applicaties en data, applicatieleveranciers, data analist, applicatie- en informatie-architect, …;
 • Klantgericht: je investeert in een lange termijn relatie met de klanten, je houdt rekening met hun wensen en noden, je detecteert opportuniteiten en je werkt verbetervoorstellen uit;
 • Flexibel: je past je vlot aan de steeds evoluerende noden van de klanten aan en je staat collega’s bij als de omstandigheden dat vereisen;
 • Analytisch: je analyseert problemen en splitst ze op zodat ze beheersbaar worden;
 • Resultaatgericht: je houdt ervan om uitdagende doelstellingen te bereiken.
 • Je bent doordrongen van de voorname rol van data en analytics in het bouwen aan de Slimme Stad en hebt sterke noties van data beheer, BI, analytics en IoT. Je blijft hierbij graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen;

Selectievoorwaarden

 • Je heb een bachelor- of masterdiploma en je hebt aantoonbare ervaring in gelijkaardige rollen
 • Je hebt kennis van één of meerdere domeinen die relevant zijn voor applicatie-projecten en applicatiebeheer, bijvoorbeeld methodes om behoeften in kaart te brengen op een manier die de eindgebruiker begrijpt en kan valideren (zoals user story mapping, …), methodes om de gebruiksvriendelijkheid van een applicatie te verifiëren en voorstellen tot bijsturing te doen, testing, lifecycle management van applicaties, trainingsmethodes, technische kennis (API en webservices, SQL, reporting, …), agile werken, etc.
 • Je voldoen aan de algemene aanwervingsvoorwaarden;

De vacature is tegelijkertijd ook intern opengesteld via interne/externe personeelsmobiliteit en bevordering. Onze medewerkers kunnen de specifieke selectievoorwaarden voor interne/externe personeelsmobiliteit en bevordering raadplegen via de interne vacature die gepubliceerd is op HINT.

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan tot en met 3 oktober 2021.

Blaas ons van onze sokken met je motivatiebrief en cv! 

We houden je op de hoogte per mail. Hou je mailbox dus in de gaten.

Het selectietraject

 • CV screening
 • Verkennende gesprekken op 7 oktober 2021
 • Development center met potentieelbeoordeling tussen 7 en 18 oktober 2021
 • Verdiepende gesprekken op 18 oktober 2021

Vacaturedetails

 • Dienst IT 
 • Contractueel
 • Voltijds
 • Schaal: B4-B5
 • Je bruto maandloon bedraagt minimum 3.010 euro (2 jaar anc.) en maximum 4.316 euro (24 jaar anc). Bekijk hier je extralegale voordelen.
 • Recruiter: Lize Evens - Lize.evens@hasselt.be

Contact